Nieuws

Nieuwe publicatie in Bartiméus Reeks: Aangeboren Doofblindheid

09 december 2013

Bartiméus heeft haar nieuwste boek uit de Bartiméus Reeks gepresenteerd: aangeboren doofblindheid. Een boek dat op een zeer begrijpelijke manier vertelt wat aangeboren doofblindheid is, en wat het betekent in het leven van mensen met doofblindheid. Bartiméus hoopt met dit boek kennis en ervaring over te dragen aan mensen die betrokken zijn bij het leven van kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid.

Het boek is geschreven door Saskia Damen en Mijkje Worm. Zij zijn beiden verbonden aan het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid. Het boek is het resultaat van meer dan dertig jaar ervaring die Bartiméus heeft kunnen opdoen met doofblindheid en de samenwerking met collega’s binnen en buiten Nederland. De belangrijkste boodschap van het boek is dat de participatie en de kwaliteit van kinderen en volwassen met aangeboren doofblindheid echt vergroot kan worden, als de ondersteuning goed is afgestemd op hun mogelijkheden.

Het boek geeft praktische informatie over aangeboren doofblindheid. Wat is het precies? Welke vormen zijn er? Hoe beïnvloedt het iemands dagelijks functioneren en waar moet je als begeleider op letten? Welke aandachtspunten zijn er in de (fysieke en sociale) omgeving en welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar. De vele praktijkvoorbeelden maken het boek zeer toepasbaar in de praktijk van alledag.

Niet eerder is de kennis over een dergelijk complex onderwerp zo toegankelijk geschreven. En daarom is het zo bruikbaar voor alle betrokken rond iemand met aangeboren doofblindheid. Om vanaf de lancering te zorgen dat het boek bekendheid krijgt, is het boek niet aan één persoon uitgereikt maar aan acht personen binnen en buiten Bartiméus. Zowel aan professionals als aan de ervaringsdeskundigen. Er is enthousiast op het boek gereageerd, vooral omdat het uniek in zijn soort is. Het boek is een verrijking voor een groot aantal mensen in de praktijk, het geeft veel begeleidingsadviezen en is vooral gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en relevante literatuur.

Aangeboren Doofblindheid, 144 pagina’s, ISBN 978-90-821086-0-6, verkrijgbaar voor € 26,95 excl. verzendkosten bij de Bartiméus Bibliotheek. Te bestellen via info@bartimeus.nlwww.bartimeus.nl/publicaties en 0900 - 77 888 99 (lokaal tarief).