Nieuws van leden

Innovatief onderzoeksinstituut brengt wereldwijde kennis rond doofblindheid stap verder

14 oktober 2019

Vrijdag 27 september opent het University of Groningen Institute for Deafblindness haar deuren. Het is een interdisciplinair instituut voor onderzoek en onderwijs op het gebied van aangeboren én verworven doofblindheid. Het nieuwe Groningse instituut heeft een unieke positie in de wereld: het is het eerste onderzoeksinstituut dat zich volledig op doofblindheid richt. Initiatiefneemster is Marleen Janssen, de eerste hoogleraar doofblindheid ter wereld. Het instituut is ondergebracht binnen het Universitair Ambulatorium Groningen.

Persoon waarvan de ogen en oren afgedekt zijn door handen

Centraal binnen het instituut staat een onderzoekslaboratorium dat is uitgerust met innovatieve observatie- en analyse-instrumenten om onderzoek te doen op het gebied van communicatie, taal en leren bij personen met aangeboren en verworven doofblindheid. “Met de inzet van deze innovatieve instrumenten kunnen we vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines communicatie en taal onderzoeken. Dat geeft het instituut haar unieke karakter”, volgens Marleen Jansen. “Ook het feit dat we de ontwikkeling op verschillende levensdomeinen longitudinaal kunnen volgen, is bijzonder.”  

Verbinding tussen de twee praktijkvelden van aangeboren en verworven doofblindheid

Het instituut richt zich zowel op wetenschappers als praktijkmensen en probeert deze bij elkaar te brengen binnen internationale onderzoeksconsortia rond thema’s als onderwijs en revalidatie, tactiele (gebaren)taal, cognitieve ontwikkeling, communicatie en taal. Janssen: “We leggen daarbij nadrukkelijk de verbinding tussen de twee praktijkvelden van aangeboren en verworven doofblindheid.” Ook het opzetten van een (inter)nationaal ‘identificatieteam doofblindheid’ is een speerpunt van het instituut. Binnen dit identificatieteam moet samen met academische ziekenhuizen en zorginstellingen onderzoek gedaan worden naar de diagnostisering van doofblindheid en het beleid hieromtrent. 

Kennis internationaal beschikbaar

Om de kennis rond aangeboren en verworven doofblindheid breder beschikbaar te maken, zal het UG Institute for Deafblindness regelmatig internationale seminars organiseren en de uitgave van publicaties stimuleren. Ook de redactie van het open access Journal of Deafblind Studies on Communication wordt ondergebracht binnen het instituut.

Unieke master Communication and Deafblindness

Naast de onderzoeksactiviteiten van het Groningse instituut is ook onderwijs een belangrijke pijler. Het instituut is nauw betrokken bij de internationale mastertrack Communication and Deafblindness van de Rijksuniversiteit Groningen die al 13 jaar bestaat. Ook zal het instituut zich, in samenwerking met andere universiteiten en zorginstellingen, richten op het ontwikkelen van pre- en postmasteropleidingen voor studenten vanuit de hele wereld over onderwerpen in relatie tot assessment en interventie. Tevens willen de initiatiefnemers een internationaal PhD programma opzetten.  

Symposium en demonstraties bij opening instituut

Ter gelegenheid van de opening wordt er op vrijdagochtend 27 september a.s. een symposium georganiseerd in Het Kasteel in Groningen. Sprekers zijn naast initiatiefneemster hoogleraar Marleen Janssen, onder andere Kees Aarts (decaan faculteit GMW), Ramses Vulperhorst (Kentalis), Angelique Koelewijn (DB-Connect), Marlene Daelman, Anne Nafstad, Jacques Souriau (Groningen Study Group on Diversity of Communication), Timothy Hartshorne (Professor of Psychology, Central Michigan University), Christa de Geus (coordinator CHARGE expertise center, University Medical Center Groningen), Ronald Pennings (Radboud University Medical Center) en Nicole Lo-A-Njoe - Kort (patiënt expert)

’s Middags vindt de officiële opening plaats in het Universitair Ambulatorium Groningen met diverse demonstraties van innovatieve observatie- en analyse-instrumenten die gebruikt worden voor het video-observatieonderzoek naar communicatie met doofblinde personen.

-- Het volledige programma vindt u op de website van het RUG. Wilt u de opening bijwonen? Meldt u zich dan aan via het Registration form Opening UG Institute for Deafblindness

Voor meer informatie over het UG Institute for Deafblindness kunt u mailen met deafblindness@rug.nl

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: