Nieuws

Belangrijke wijzigingen in de jaarverantwoording

04 december 2017

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen binnen de Jaarverantwoording Zorg voor verslagjaar 2017.

jaarverantwoording

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Vereenvoudigde verantwoording beschikbaar voor kleine zorgaanbieders;
  • De beperkte verantwoording vervalt;
  • Het apart aanleveren van de WNT-gegevens in DigiMV vervalt;
  • Het maatschappelijk verslag (bestuursverslag) voor jeugdhulpverleners vervalt;
  • Het totaal aantal vragen in de jaarverantwoording is verminderd en de vraagstelling is verbeterd.
     

Vereenvoudigde verantwoording beschikbaar voor kleine zorgaanbieders

Deze vorm van verantwoorden komt nu ook beschikbaar voor kleine Wtzi-zorgaanbieders (micro-entiteiten). U bent een kleine zorgaanbieder als u op twee achtereenvolgende balansdata aan vastgestelde criteria voldoet.
Om vereenvoudigd te verantwoorden vult u in DigiMV uw gegevens in de basisvragenlijst in. DigiMV controleert aan de hand van deze gegevens of uw organisatie aan de criteria voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Alle vragen en informatie over de vereenvoudigde jaarverantwoording vindt u in het document Vereenvoudigde verantwoording  Zorg en Jeugdhulp 2017. Voor jeugdhulpaanbieders is de vereenvoudigde verantwoording al eerder ingevoerd.

De beperkte verantwoording vervalt

Zorginstellingen en jeugdhulpverleners die beperkt mochten verantwoorden, moeten vanaf verslagjaar 2017 net als andere zorgaanbieders jaarlijks de gewone (vereenvoudigde)verantwoording af leggen. Via de beperkte verantwoording wordt slechts een minimum aan gegevens opgevraagd, dit geeft onvoldoende invulling aan de doelen van de jaarverantwoording: verantwoording afleggen over de besteding van publiek geld en het waarborgen van kwaliteit in de zorg.

Vervalt voor u de beperkte verantwoording, dan betekent dat voor de meeste van u dat u vereenvoudigde verantwoording gaat afleggen. Een aantal aanbieders moeten volledige verantwoording afleggen. Lees op de website ook de vragen en antwoorden over het vervallen van deze verantwoordingsvorm.

Geen WNT-gegevens meer apart aanleveren in DigiMV

U hoeft geen WNT-gegevens meer apart via het aanleverportaal DigiMV aan te leveren. U moet deze gegevens nog wel opnemen in de jaarrekening die u elk jaar in DigiMV deponeert. Deze wijziging komt voort uit de evaluatiewet WNT en geldt voor alle zorgorganisaties die onder de WNT vallen. Lees meer...

Geen bestuursverslag (maatschappelijk verslag) meer voor jeugdhulpverleners

De informatie die jeugdhulpverleners gevraagd werd in dit verslag op te nemen, is voldoende verwerkt in het Jaardocument. Dit betekent dat u geen bestuursverslag/maatschappelijk verslag meer hoeft te deponeren in DigiMV. Voor zorgverleners is dit verslag al enige jaren geleden vervallen.

Totaal aantal vragen jaardocument verminderd en vraagstelling verbeterd

In diverse onderdelen is het aantal vragen flink teruggebracht. Binnen het onderdeel Governance is het aantal vragen iets vergroot. Daarnaast is er op diverse plekken naar de vraagstelling gekeken en is deze waar mogelijk verbeterd.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: