Nieuws

Belangrijke wijzigingen in NZa-regelgeving langdurige zorg 2022

08 juli 2021

Op 6 juli heeft de NZa de beleidsregels langdurige zorg voor 2022 vastgesteld. De nieuwe beleidsregels zijn te vinden op de site van de NZa. Voor de gehandicaptenzorg lichten wij een aantal belangrijke wijzigingen eruit.

wlz

Dagbesteding
Vanuit de ervaringen in de corona-periode heeft de VGN bij de NZa aangedrongen op meer flexibiliteit in de prestatiebeschrijvingen dagbesteding in de gehandicaptenzorg voor 2022. Mede daarom zijn de prestatiebeschrijvingen voor zzp/vpt en mpt van separate dagbesteding (dagbesteding die geen onderdeel is van het integraal pakket) aangepast. Voorheen was bepaald dat de dagbestedingsactiviteit overdag, buiten de woonsituatie en in groepsverband moet plaatsvinden. In verband met corona was alternatieve invulling van dagbesteding onder voorwaarden tijdelijk mogelijk in 2020 en 2021. In 2022 worden de regels -los van corona- nu verruimd naar 'De activiteit vindt indien gewenst en best passend, zo veel mogelijk overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband'. Zo is het ook in 2022 mogelijk om dagbesteding (deels) op de woonlocatie of digitaal te ontvangen. Net als voor andere vormgeving van dagbesteding dient hierover overeenstemming met de cliënt of cliëntvertegenwoordiger bereikt te worden.

Wzd
De tarieven voor zzp-, vpt- en mpt-prestaties zijn verhoogd in verband met de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang. Op grond van het kostenonderzoek Wzd en het besluit van VWS hiervoor middelen toe te voegen aan het Budgettair Kader Zorg zijn de maximumtarieven aangepast. 

Logeren ZEVMB
Met ingang van 2022 is er een aparte logeerprestatie en tarief voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb). Dit is een uitwerking van het advies van Bureau HHM dat in opdracht van de NZa onderzoek heeft gedaan naar de randvoorwaarden voor passende logeerzorg voor deze doelgroep. Het bestaande logeertarief vg werd voor deze cliëntgroep als niet kostendekkend ervaren. De nieuwe prestatie en bijbehorend tarief geven ruimte voor de extra personele inzet die nodig is bij het logeren van deze cliënten. 

Meer informatie over alle wijzigingen en een overzicht van alle beleidsregels 2022, vindt u op de site van de NZa


 

Downloads

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch