Nieuws

Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg

13 juli 2007

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplichtingen opleggen aan zorgaanbieders of zorgverzekeraars die aanmerkelijke marktmacht (AMM) hebben.

Een zorgaanbieder of zorgverzekeraar die zich onafhankelijk van zijn concurrenten of consumenten op de onderscheiden zorgmarkt (zorgverzekeringsmarkt, zorgverleningsmarkt of de zorginkoopmarkt) kan gedragen, beschikt over Aanmerkelijke Marktmacht. De NZa heeft een beleidsregel gemaakt waarin zij inzicht geeft hoe zij haar AMM instrumentarium zal toepassen. Bij de beleidsregel AMM in de Zorg heeft de NZa een paragraafsgewijze toelichting geschreven. Hierin is het begrip AMM uitgewerkt en de reikwijdte en de begrenzing van het AMM instrument omschreven. Ook heeft de NZa daarin toegelicht hoe deze een AMM positie vaststelt.

Deze pagina is een onderdeel van: