Nieuws

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Abrona

19 september 2012

Afgelopen dinsdag is Marjan Boertjes toegetreden tot de Raad van Toezicht van Abrona. Daarmee volgt ze Jeroen Bos op, die directeur van Zorg Thuis, onderdeel van zorgorganisatie Careyn, is geworden.

Marjan Boertjes is directeur Expertisecentrum Jeugdzorg-Gehandicaptenzorg William Schrikker, waar zij integraal eindverantwoordelijk is voor het Expertisecentrum. Zij voert het strategisch beleid uit en is betrokken bij de politieke lobby van de gehele William Schrikker Groep. Abrona omschrijft Boertjes als een enthousiast en gedreven persoon. Iemand die innovatief en creatief is in het bedenken van oplossingen en gericht is op samenwerking.

Naast haar werk is ze lid Raad van Advies Kindervakantieland Almere, lid adviescommissie Lectoraat Jeugdzorg Hogeschool Leiden en lid Raad van Advies Zorgcentrum de Aanleg/Icare.

Marjan Boertjes: “Ik stap met veel plezier in de Raad van Toezicht van Abrona omdat ik in een innovatieve omgeving word uitgedaagd te bewaken dat de mogelijkheden van de klant centraal staan.”

Boertjes is benoemd op unanieme en bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Familieraad van Abrona.