Nieuws

Bezoek bij Trajectum: Wat kan wel én veilig?

03 juni 2020

In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: Stichting Trajectum.

Marjolein Bolt Trajectum
Marjolein Bolt, voorzitter Raad van Bestuur Trajectum

Trajectum biedt hoog specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. 'Onze zorg wordt geboden op het snijvlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en forensische zorg', vertelt Marjolein Bolt, voorzitter Raad van Bestuur. 'We zien het als onze missie én uitdaging om cliënten die eerder zijn vastgelopen in de reguliere zorg, perspectief te bieden. We werken aan het verminderen en beheersbaar maken van hun problemen, zodat terugkeer naar de samenleving mogelijk is.'

Geen besmettingen

Trajectum zette heel strikt in op de ‘nee’ van de ‘nee, tenzij’ bezoekregeling, maar sinds de landelijke versoepelingen, past ook Trajectum haar maatregelen aan. 'De kwaliteit van leven voor de cliënten, en daarbij de inmiddels langdurigheid van de beperkingen maken dat we heel goed willen zoeken naar wat wel en veilig kan. Hoewel we erg voorzichtig blijven’, benadrukt Marjolein. ‘Het virus is een risico voor iedereen, maar zeker voor de kwetsbare doelgroep die bij ons verblijven. Veel van onze cliënten leiden aan luchtwegaandoeningen of diabetes en lopen daardoor extra veel risico voor overlijden door corona. Ook kan bij een uitbraak binnen Trajectum het aantal zieke personeelsleden erg oplopen. We doen er daarom alles aan om Trajectum coronavrij te houden.’

Versoepelingen op de maatregelen

Inmiddels krijgen cliënten onder bepaalde voorwaarden weer bezoek. Zo komt het bezoek niet op de slaapkamer van de cliënt, maar in een ingerichte bezoekersruimte. Marjolein vertelt dat een kader is gemaakt, voorzien van instructies, voor het opzetten van bezoekersplekken bij de locaties van Trajectum. Er zijn verschillende initiatieven op verschillende locaties, afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke. Zo is op de locatie in Berkelland bijvoorbeeld een tent geplaatst voor de ingang van het gebouw waarbij de cliënt binnen zit en de bezoeker buiten in de tent. Iedereen houdt zich aan de afstands- en hygiënemaatregelen en er zijn regels voor het aantal bezoekers (meestal maximaal twee). ‘Het belangrijkste criterium is dat het contact voor de cliënt nodig is, dat de bezoeker en de cliënt geen klachten hebben en dat de veiligheidsmaatregelen geregeld zijn en in acht genomen worden.'

Dagbesteding en verlof

Die voorwaarden gelden ook voor het contact tussen cliënten en behandelaren dat ook weer in levende lijve mogelijk is. ‘Ondanks deze versoepeling houden cliënt en behandelaar zoveel mogelijk digitaal contact’, zegt Marjolein. De dagbesteding gebeurt nog zoveel mogelijk in de eigen groepen of in kleine groepen die dan zo min mogelijk wisselen van samenstelling. Ook hier moeten cliënten en medewerkers zich aan de afstand-, hygiëne-, ventilatiemaatregelen houden. Cliënten mogen met verlof als dit veilig kan. ‘Veilig voor de cliënt, andere cliënten binnen de instelling en mensen buiten de instelling’, nuanceert Marjolein. ‘Net als altijd wordt van tevoren een risico-inschatting gemaakt, maar nu kijken we ook naar risico’s van besmetting met corona. Ook schatten we in of cliënten zich tijdens hun verlof aan de maatregelen kunnen houden.’

Strikte triage en cohorten

Naast een aangepaste bezoekregeling hanteert Trajectum ook een strikte triage die door de medische dienst wordt uitgevoerd. 'Iedereen met klachten doorloopt die triage. Ondertussen is het met het uitgebreidere testbeleid gemakkelijker om snel te weten of er wel of geen besmetting is. Wat bij ons dus nog steeds niet het geval is, gelukkig.' Ook werden op alle locaties sinds de corona-uitbraak inrichtingen gemaakt om de afstand te kunnen bewaren en wordt er gewerkt in cohorten. 'Alles is zo ingericht (ook de dagbesteding en de activiteiten) dat er zo min mogelijk vermenging is van cliënten en van medewerkers. Dat houdt het behapbaar indien er een vermoeden van besmetting is', vertelt Marjolein.

Spagaat

'We willen onze cliënten beschermen tegen corona. Aan de andere kant willen we onze cliënten niet teveel beperkingen opleggen. Zij hebben juist in spannende tijden veel nabijheid nodig. Dat maakt dat we in een spagaat zitten. Welke risico’s weeg je tegen elkaar af? Daarom willen we stap voor stap voort, kijken wat er gebeurt, wat het oplevert en dan een stapje meer. We houden oog voor cliënten die het moeilijk hebben en proberen daar nu met maatwerk zo veilig mogelijke oplossingen voor te organiseren.'

Hoe gaat het nu bij...

In de serie Hoe gaat het nu bij... leest u ook de verhalen over andere instellingen in de gehandicaptenzorg ten tijde van corona.

Ronella Bleijenburg