Bezuiniging gehandicaptenzorg voor 2025: week van de waarheid

Het wordt een spannende week voor de gehandicaptenzorg. De Tweede Kamer moet besluiten of een bezuiniging van 152 miljoen euro in 2025 wél of níet doorgaat. De huidige Tweede Kamer verklaarde deze omstreden bezuiniging recent nog controversieel. Minister Helder (VWS) leek zich daarbij neer te leggen, maar haar collega Van Weyenberg (Financiën) deed gisteren een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de bezuiniging wél door te voeren. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) roept de Tweede Kamer op om vast te houden aan de ingezette lijn en af te zien van bezuinigingen, te beginnen in 2025.

Geld

Bezuiniging gehandicaptenzorg niet teruggedraaid in hoofdlijnenakkoord

Het voornemen van het huidige kabinet om in 2025 een bezuiniging van 615 miljoen euro (waarvan 152 miljoen euro op de gehandicaptenzorg) door te voeren op de Wet langdurige zorg (Wlz) werd door de huidige Tweede Kamer eind april controversieel verklaard, maar wordt in het Hoofdlijnenakkoord van toekomstige coalitie niet teruggedraaid. De VGN heeft zich samen met Ieder(in), LFB, KansPlus, de NVAVG, BPSW, V&VN, NVO en NIP stevig verzet tegen deze bezuinigingen. 

Fatale termijn

Minister Helder (VWS) schreef recent aan de Tweede Kamer dat ze de bezuinigingen nu, conform de wens van de Kamer bij het controversieel verklaren, niet door zal voeren, tenzij de Kamer alsnog anders besluit. Minister Van Weyenberg (Financiën) deed tijdens het debat over de Voorjaarsnota een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de bezuiniging wél door te laten gaan en daar ook haast mee te maken: 'Hier zit een soort fatale termijn op van deze week. Als u deze week niet besluit die punten alsnog te behandelen — daar zou ik u toe oproepen — dan geeft u een additionele financiële tegenvaller van nog eens 600 miljoen aan mijn opvolger en aan het nieuwe kabinet.' 

Wensdenken

VGN-directeur Van Uum: 'Het is nog onduidelijk wat de Tweede Kamer nu gaat doen. Nog geen zes weken geleden werden de bezuinigingen voor 2025 controversieel verklaard, dus het zou raar zijn om dat nu al weer terug te draaien. Niet alleen omdat het een rare politieke draai zou zijn, maar ook omdat de bezuinigingen geen realistische onderbouwing kennen. Ze zijn gebaseerd op wensdenken. Minister Van Weyenberg heeft de druk nu flink opgevoerd en een fatale termijn genoemd. We roepen de Tweede Kamer op om vast te houden aan de ingezette lijn bij het controversieel verklaren en dus af te zien van deze onzalige bezuinigingen.'

Bezuiniging na 2025?

De discussie spitst zich, voor de gehandicaptenzorg, toe op budgetkortingen voor 2025 op het gebied van behandeling (66 miljoen euro) en meerjarenafspraken (86 miljoen euro). Als deze bezuinigingen doorgaan dan worden de NZa-maximumtarieven per 1 januari 2025 verlaagd. Van Uum: 'De politieke besluitvorming spitst zich nu toe op het eenmalig wel of niet doorgaan van deze bezuinigingen in 2025. Vanaf 2026 staan de kortingen nog steeds gewoon in de begroting. Dus ongeacht de uitkomst van het politieke touwtrekken komende week, hebben we als sector een stevig gesprek te voeren met het nieuwe kabinet over de ontwikkelingen de komende jaren.'

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Stijn Verbruggen
Telefoonnummer
06-15862082
Stijn Verbruggen

Deze pagina is een onderdeel van