Nieuws

Bijzonder hoogleraar Visuele informatieverwerking houdt publieke les

03 juni 2014

Op vrijdag 13 juni houdt prof. dr. Hans van der Steen, werkzaam bij de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus Medisch Centrum zijn inaugurele rede met als titel 'Uitzicht op Inzicht'. Hiermee aanvaardt hij in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar met de leeropdracht Visuele informatieverwerking. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, vestigde medio 2013 de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwerking aan het Erasmus MC in Rotterdam. Dit past binnen de doelstelling om wetenschap en de praktijk van visuele revalidatie met elkaar te verbinden.

Het belangrijkste aandachtsgebied van de leerstoel is onderzoek naar de effecten van verstoorde ontwikkeling van de hersenen op de waarneming en het kijkgedrag. Ook vindt er onderzoek plaats naar de effecten van neurodegeneratieve ziektes, zoals Alzheimer en Parkinson, op de visuele informatieverwerking.

Inzicht van belang voor revalidatie
De hersenen verwerken visuele informatie door een uitgebreid netwerk van zenuwbanen en -kernen. Dit netwerk is erg kwetsbaar op jonge leeftijd, als het netwerk zich nog ontwikkelt, en op oudere leeftijd als zenuwbanen weer verdwijnen. Meer inzicht in oorzaken van hersenschade en de effecten hiervan op visuele informatieverwerking is zowel van belang voor fundamenteel wetenschappelijke kennis als voor de praktijk van de visuele revalidatie. Inzicht kan leiden tot een beter begrip voor de beperkingen die de cliënt in het dagelijks leven ervaart en kan bijdragen aan het ontwerpen van optimale interventieprogramma’s in de vorm van begeleiding, ondersteuning, onderwijs en revalidatie.

Publieke les
Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de publieke les aanwezig te zijn. Deze begint om 16.00 uur precies in de aula van de Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam.