Nieuws

Revalidatiearts Heliomare benoemd tot bijzonder hoogleraar

20 augustus 2013

Coen van Bennekom, revalidatiearts zorgorganisatie Heliomare, is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de revalidatie en arbeid, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Van Bennekom werkt als revalidatiearts bij de afdeling voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van het revalidatiecentrum Heliomare. Daarnaast is hij manager van de afdeling Research & Development. Ook is hij opleider binnen het opleidingscircuit VUmc-Heliomare-Spaarneziekenhuis.

Coen heeft zich de laatste tien jaar gespecialiseerd in de cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze groep vraagt extra aandacht gezien de vaak onzichtbare gevolgen van NAH. Onbekendheid hiermee van werkgevers, collega’s en bedrijfsartsen leidt vaak tot overschatting en falen van de re-integratie. Het vroegtijdig starten met arbeidsrevalidatie faciliteert een succesvolle re-integratie. In samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid vindt 2014 een promotie plaats op dit onderwerp.

Coen is van mening dat het arbeidspotentieel van mensen met NAH nog onvoldoende benut wordt. Belangrijke onderzoeksdoelen voor de komende jaren betreffen dan ook onderzoek naar en implementatie van succesvolle re-integratietrajecten op dit gebied, kosteneffectiviteitsanalyse en verdere implementatie van de richtlijn NAH en Arbeid. Onderzoek zal plaatsvinden in afstemming met de afdeling revalidatiegeneeskunde van het AMC.

Naast zijn werk voor Heliomare is Coen voorzitter van het consulententeam NAH Noord-Holland Noord, lid van de expertgroep NAH van de Hersenstichting en actief binnen het European Platform for Rehabilitation. Hij heeft meegewerkt aan diverse richtlijnen waaronder de CBO-richtlijn NAH en Arbeid en de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Hij is copromotor bij drie promoties op gebied van NAH.