Nieuws

Blog Hans Schirmbeck: Gemeente, ga mee naar de gevangenis

06 november 2014

Hoe kan worden voorkomen dat de poort van gevangenissen een draaideur wordt voor mensen met licht verstandelijke beperkingen? Deze vraag stelt VGN-directeur Hans Schirmbeck in zijn blog op Skipr.nl. Samen met  het ministerie van Veiligheid en Justitie ging hij op zoek naar antwoorden.

"Het gaat om mensen die vaak gemakkelijk zijn te beïnvloeden door medegevangenen. Als ze hun straf hebben uitgezeten, zijn ze er mogelijk slechter aan toe dan daarvoor. Dat is niet alleen vervelend voor deze kwetsbare mensen zelf, maar het kan ook leiden tot nieuwe schade in de samenleving.

In de regio’s Noord-Holland en Limburg zijn we een pilot gestart, waarin de gehandicaptenzorg en justitiële partners nauw met elkaar samenwerken."

"Het aantal mensen met mogelijk een licht verstandelijke beperking bleek in zes gevangenissen in deze regio’s aanzienlijk hoger dan in eerdere schattingen werd aangenomen.  De medewerkers merkten dat een adequate bejegening van deze doelgroep tot positieve gedragsveranderingen kan leiden. En door samen te werken in een keten, voorkom je dat ex-gedetineerden als ze weer op vrije voeten staan, geen woning en geen werk meer hebben en er slechter voorstaan dan voorheen."

Informatie over het onderzoek 'Continuïteit van zorg van zorg aan forensische cliënten met een verstandelijke beperking’

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: