Nieuws

Blog Hans Schirmbeck (Skipr) over ‘de kracht van het compromis’

24 oktober 2014

Met een eigen kijk op de werkelijke betekenis van een compromis vraagt VGN-directeur Hans Schirmbeck op SKIPR.nl aandacht voor neveneffecten van onderhandelingsprocessen.

“We steken op dit moment veel tijd in onderhandelingen. Resultaat komt onder druk tot stand. Daardoor ontstaan compromissen. Een compromis beleven we vaak als een noodzakelijke oplossing, die gevoelsmatig tot ontevredenheid stemt. Waarom eigenlijk? Veel belangrijker is wat ermee gebeurt. Als een compromis er voor zorgt dat je samen sneller aan de slag kunt, ben ik meestal voor.”  

“Ik was onlangs betrokken bij een lange onderhandeling, die resulteerde in een principeakkoord over de inkoop van bovenregionale gespecialiseerde jeugdhulp voor 2015. Het akkoord werd bereikt door VWS, VNG en de aanbieders en bekrachtigd met een bijna onbegrijpelijke tekst. Ik stemde er snel mee in. Aan de slag.  

Ik had al lang ontdekt dat we iets veel belangrijkers waren overeengekomen dan percentages, voorwaarden en afspraken. Het compromis markeerde het begin van een proces waarin partijen elkaar steeds beter gaan begrijpen en langzaam naar elkaar toe groeien.”

Lees de volledige blog van Schirmbeck op www.skipr.nl/blogs.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven