Nieuws

BMV Aldenhof , Participatie en integratie in optima forma

04 april 2016

Miranda Clement is cliënt bij Radar en werkt elke dinsdag in peuterspeelzaal de Paddenstoel, onderdeel van de brede maatschappelijke voorziening (BMV) Aldenhof in Hoensbroek, een stadsdeel van Heerlen in Zuid-Limburg. In korte tijd heeft Miranda zich hier onmisbaar gemaakt, net als overigens haar 12 collega’s die in de BMV tal van taken en werkzaamheden op zich nemen. BMV Aldenhof bewijst dat participatie door en integratie van mensen met een verstandelijke beperking heel goed kan werken. 

BMV Aldenhof bevindt zich in het centrum van Hoensbroek. Er zijn een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO, buurtstichting, welzijnsorganisatie, logopediepraktijk, speel-o-theek, buurtstichting en gemeentelijke gymzaal in gevestigd. Pal naast de BMV komt een park dat fungeert als ontmoetingsplek voor de buurt met onder meer een beweegtuin voor ouderen, een trapveldje voor de jeugd en een kruidentuin. Alle deelnemers in de BMV maken gebruik van de diensten van Radar.

Aansluiten bij talenten

Radar is een organisatie die kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Noud Rijnkels, hoofd cluster Heerlen. “Wij geloven in de talenten en mogelijkheden van mensen met een beperking en zetten ons in om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te laten zijn. Dat doen we door aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van onze cliënten. Zo proberen we hun eigen kracht te versterken, met  ondersteuning vanuit het persoonlijk netwerk van de cliënt, zoveel mogelijk in de eigen wijk of buurt van de cliënt en waar nodig met ondersteuning van onze professionals. BMV Aldenhof sluit naadloos op onze missie en visie aan. Hier krijgen onze cliënten de kans om te laten zien wat ze in huis hebben en dat werkt perfect.”

Volwaardig meedraaien

De cliënten van Radar verrichten bij Aldenhof uiteenlopende werkzaamheden. Ze verzorgen koffie en thee voor de leerkrachten, voeren huishoudelijke taken uit zoals afwassen, prullenbakken legen, schoonmaken van vergaderruimtes, schoonvegen van de gymzaal, buitenonderhoud en straks het groenonderhoud van het park. Jan van Baal, directeur van basisschool De Mheyster is enthousiast. “Eerlijk is eerlijk, aanvankelijk was ik best afwachtend en moest ik nog zien hoe dit allemaal ging lopen. Maar al vrij snel was ik ‘om’. Want het werkt geweldig goed. Eigenlijk wint iedereen hierbij. De cliënten hebben zinvol werk en leveren een grote bijdrage aan het reilen en zeilen van deze BMV. Ze nemen ons werk uit handen en verrichten veel extra taken die anders misschien zouden blijven liggen omdat er te weinig tijd voor is. Ook de leerkrachten maken dankbaar gebruik van hun talenten, bijvoorbeeld in de voorbereiding van de lessen, spullen klaarleggen of opruimen. Grote  winst is ook dat kinderen leren al op jonge leeftijd om te gaan met mensen die anders zijn dan zijzelf. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking volwaardig meedraaien in de maatschappij.”

Wethouder Peter van Zutphen (Welzijn, zorg, herstructurering en wonen) van de gemeente Heerlen: “We juichen het als Heerlen enorm toe dat organisaties hun verantwoordelijkheid pakken en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Radar, maar ook andere organisaties hebben in Hoensbroek grote stappen gezet op dit gebied. De ontwikkelingen in de Aldenhof zijn hier een goed voorbeeld van.”

Ruimte

En dat is dan ook precies wat Radar voor ogen staat. De cliënten worden begeleid door Leon Korsten van Radar. “Het mooie van Aldenhof is, dat ons hier veel ruimte wordt geboden,” vertelt hij. “Dat onze cliënten ook in de klas kunnen helpen, is redelijk nieuw, maar blijkt heel goed te werken. Uitgangspunt is dat goed is gekeken naar de mogelijkheden en talenten en welke taken daar het beste bij passen.” Noud Rijnkels: “Dat mensen met een verstandelijke beperking achter de schermen meewerken, is op zich niet nieuw. Waar Aldenhof zich echter in onderscheidt, is dat onze mensen juist meedraaien vóór de schermen. Ze werken direct naast de ingang en fungeren in die zin vaak als gastheer of –vrouw en wijzen bezoekers de weg. Het meedoen in de klas is ook een voorbeeld. Bovendien hebben onze cliënten laten zien dat ze heel handig en creatief zijn. Alle stoelen die je hier op de benedenverdieping ziet, zijn door onze cliënten opnieuw bekleed. Elke stoel is uniek en heeft een naam gekregen van een lid van het team dat deze BMV heeft gebouwd. Zo hebben ze direct al hun visitekaartje afgegeven.”

Met plezier naar het werk

Begeleider Leon besluit: “Het mooie aan hier werken is, dat je de cliënten ziet groeien. Ze merken dat ze hier daadwerkelijk een zinvolle bijdrage leveren. De sfeer is hartelijk, iedereen doet mee en toont waardering. Langzaam maar zeker beginnen de cliënten ook zelf initiatieven te ontplooien. Ik werd laatst nog gebeld door een ouder van een van onze cliënten die aangaf dat zijn zoon nog nooit met zoveel plezier naar zijn werk was gegaan. Kijk, dan hebben we iets bereikt!”        

Deze pagina is een onderdeel van: