Nieuws

Boek en handreiking geven grip op bemoeizorg

01 december 2015

VUmc, Stichting Raad op Maat en zorginstelling Odion hebben een boek en een handreiking voor bemoeizorg ontwikkeld. Bemoeizorg, een begrip uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is zorg die een cliënt zelf niet nodig vindt. Echter kan een bepaalde mate van ondersteuning, soms in de vorm van bemoeizorg, mensen met een verstandelijke beperking helpen zich staande te houden in de maatschappij. Het boek ‘Bemoeipraat’ en de handreiking zijn nu te downloaden via de websites van Odion, Raad op Maat en VUmc.

Cliënten met een lichte verstandelijke beperking vinden het vaak lastig om hun zorgvraag zelf te formuleren. Om die reden moeten begeleiders een afweging maken: wacht je tot de cliënt met een zorgvraag komt, of bied je zorg aan? Als de begeleiders naar het idee van de cliënt onnodige zorg aanbieden, wordt dit bemoeizorg genoemd. Recentelijk is een onderzoek uitgevoerd op verschillende woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking met als doel bemoeizorg te verminderen.

Handvatten voor bemoeizorg

De uitkomsten van het onderzoek hebben geresulteerd in een boek voor cliënten en een handreiking en cursus voor begeleiders. Met het boek 'Bemoeipraat' krijgen cliënten iets in handen om zaken waar ze het niet mee eens zijn te bespreken met hun begeleider. In de handreiking staat een stappenplan voor begeleiders voor het overwegen en eventueel aanbieden van bemoeizorg beschreven. Hierin wordt ook stilgestaan bij de rechten van cliënten. De bijbehorende cursus diept het aangeboden stappenplan verder uit en besteedt onder andere aandacht aan het gesprek tussen begeleider en cliënt. Met deze materialen hebben begeleiders en cliënten handvatten gekregen om bewust, zorgvuldig en terughoudend met bemoeizorg om te gaan.

Bemoeizorg onder de loep

Hoewel bemoeizorg een complex begrip is dat onder andere raakt aan privacy, zelfbeschikking en wilsbekwaamheid van de cliënt, zijn er geen wettelijke eisen waaraan bemoeizorg moet voldoen. Om meer grip te krijgen op bemoeizorg hebben de onderzoekers op verschillende locaties van Odion, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen, gekeken of en hoe bemoeizorg werd toegepast. Daarbij zijn cliënten nauw betrokken geweest.

Interesse in het boek of de handreiking? Neem contact op met Odion via info@odion.nl.