Nieuws

Boekje #Hetkananders, over Abrona in verandering

21 mei 2015

Het boekje #Hetkananders laat zien hoe Abrona vanuit haar visie op anders werken veranderingen doorvoert en wat dat teweeg brengt. Op www.abrona.nl staat een gratis download. Ook kan het boekje via de website gratis worden besteld.

Het zorgstelsel is in verandering en het is een uitdaging hierop te anticiperen. Als zorgorganisatie bepaal je zelf hoe je op deze veranderingen wilt inspelen en welke keuzes je hiervoor maakt. Dat heeft Abrona ook gedaan. De keuzes die volgen uit onze eigen ambitie zijn voor onze organisatie misschien nog wel ingrijpender. Abrona is sterk in beweging en dat brengt veel teweeg bij cliënten, familie, medewerkers en onze omgeving.

Deze publicatie is bedoeld om stil te staan bij wat we als organisatie met elkaar al hebben bereikt en waar we heen gaan. En om een kijkje in onze keuken te geven.