Boekpresentatie ‘Gezegd of gezwegen’ over diagnostiek bij seksueel misbruik

Ruim 80 belangstellenden kwamen op 12 november naar RINO Zuid in Eindhoven voor de boekpresentatie van ‘Gezegd of gezwegen’. Gezegd of gezwegen is een handboek over diagnostiek bij seksueel misbruik van en door mensen met een beperking. Het boek is geschreven door drs. Marianne Heestermans, drs. Kim van den Bogaard en prof. dr. Petri Embregts.

Marianne Heestermans: ‘Seksueel misbruik komt bij mensen met een verstandelijke beperking veel voor. Daarvoor kunnen en willen we onze ogen niet sluiten. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat cliënten veilig zijn. Daarom is er dit boek.’

Diagnostiek bij seksueel misbruik

Gezegd of gezwegen beschrijft de diagnostiek bij slachtoffers van seksueel misbruik en bij mensen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast de diagnostische cyclus komen ook vier praktische, diagnostische instrumenten aan de orde. Die instrumenten helpen professionals om op de juiste manier in gesprek te gaan als er sprake is van seksueel misbruik. Kim van den Bogaard: ‘Bij de ontwikkeling van die instrumenten hebben we ons gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en klinische ervaringen.’

Co-creatie

Dit boek is een co-creatie van Dichterbij Kennisn@ en de Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’. Aan het hoofd van deze Academische Werkplaats staat prof. dr. Petri Embregts, tevens hoofdopleider van de GZ-opleiding bij RINO Zuid. ‘In de Academische Werkplaats maken we de verbinding tussen de kennis van cliënten, verwanten, hulpverleners en de wetenschappelijke kennis. Vanuit gelijkwaardigheid en in oprechte co-creatie. Het boek Gezegd of gezwegen is het product van deze verbinding, een ultiem voorbeeld.’

Wilt u 'Gezegd of gezwegen' bestellen? Neem dan contact op met Luciënne Heerkens, manager bij Dichterbij Kennisn@: l.heerkens-brunschot@dichterbij.nl.

Deze pagina is een onderdeel van