Nieuws

Bonden slaan goed bod werkgevers Gehandicaptenzorg af

17 februari 2022

Tot grote teleurstelling van de werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben de vakbonden vanavond de onderhandelingstafel na vele maanden van onderhandelen verlaten. Nadat er vorige week mondelinge overeenstemming was over een totaalpakket met uitzicht op een definitief onderhandelingsakkoord, kozen de vakbonden op het laatste moment een andere strategie.

cao

Loonontwikkeling

Het bod van de werkgevers bestaat op hoofdlijnen uit een algehele loonontwikkeling en een extra loonontwikkeling, met name voor de midden- en lagere inkomens. Daarnaast is er ruimte voor extra balansverlof, een generatieregeling en afspraken over zeggenschap, scholing en ontwikkeling. Voor alle medewerkers staat in het voorstel een structurele loonstijging van tussen de 4 en 7%. Voor de medewerkers in de middenschalen verbetert het perspectief op doorgroei in salaris. Dit kan oplopen tot boven de 10%. Naast de algemene loonontwikkeling wordt in het voorstel een minimumuurloon van € 14,- bruto geïntroduceerd.

In het bod staat ook een ambitie om samen te blijven optrekken naar Den Haag, voor extra geld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. De VGN wil echter eerst het nu beschikbare geld zo snel mogelijk ten goede laten komen aan de medewerkers en dus tegelijkertijd blijven knokken voor meer loonruimte. De bonden kiezen voor een omgekeerde route, die verre van zeker is en in ieder geval veel tijd kost.

Uitermate teleurstellend 

De werkgevers, verenigd in Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), betreuren het ten zeerste dat er geen akkoord tot stand is gekomen. “De vakbonden blokkeren nu zeer onverwacht betekenisvolle stappen in de arbeidsvoorwaarden voor de zorgmedewerkers in onze sector,” liet delegatievoorzitter Arend Vreugdenhil direct na het vertrek van de bonden weten. “Dat is uitermate teleurstellend en niet uit te leggen aan 190.000 hard werkende medewerkers in onze branche.”

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: