Nieuws

Boris van der Ham roept minister De Jonge op tot standvastige samenwerking

Leestijd: 2 minuten
30 juli 2020

VGN-voorzitter Boris van der Ham roept minister Hugo de Jonge op tot een ‘standvastige en rolvaste opstelling’ in de coronacrisis. Bovendien wil hij graag met hem kijken naar beleidsregels die innovatie van de dagbesteding stimuleren in plaats van in de weg staan.

Foto van Boris van der Ham

Sluiting dagbesteding en beperken bezoek

Van der Ham doet zijn oproep in een brief aan de minister. Daarin maakt hij ‘ernstig bezwaar’ tegen uitlatingen van de minister zelf en zijn ambtenaren over de maatregelen tegen het coronavirus, zoals sluiting van de dagbesteding en het beperken van bezoek.

Maatregelen genomen in nauw overleg met ministerie

Volgens Van der Ham benadrukken De Jonge en zijn ambtenaren dat de gehandicaptensector deze maatregelen zelf heeft genomen. Dat is formeel gezien correct, er lag geen kabinetsbesluit aan ten grondslag. Maar de maatregelen werden genomen in nauw overleg met het ministerie en waren een ‘beredeneerde vertaling’ van het algemene beleid, gebaseerd op inzichten van experts.

Samenspel gehandicaptenzorg en ministerie pakte goed uit

Door zijn uitlatingen suggereert de minister, volgens Van der Ham, dat ‘de ingrijpende maatregelen met de kennis van toen niet nodig waren’. In werkelijk was er sprake van een ‘samenspel’ tussen de gehandicaptenzorg en de overheid dat goed uitpakte, ook al zijn er lessen te trekken, en dat ook in de komende nog ongewisse periode wordt voortgezet.

Beleidsregels staan innovatie dagbesteding in de weg

Een aandachtspunt daarbij is wat hem betreft de dagbesteding. Op veel locaties ontbreekt de mogelijkheid om iedereen een plek aan te bieden op anderhalve meter afstand van andere aanwezigen. Daarom is het nodig om met behulp van innovatie nieuwe vormen van dagbesteding te ontwikkelen en maatwerk te leveren. Dit vereist aanpassing van bestaande beleidsregel, of ontwikkeling van nieuwe beleidsregels. De VGN gaat daar graag samen met het ministerie mee aan de slag.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning