Nieuws

BoZ wil samen met verpleegkundigen nieuwe route naar functiedifferentiatie

19 september 2019

De Brancheorganisaties Zorg BoZ wil samen met verpleegkundigen doorgaan met de invoering van functiedifferentiatie en daarbij zonodig nieuwe wegen inslaan. De toekomstige uitdagingen in de zorg vragen hierom. Dit is de boodschap die Jacobine Geel, voorzitter van de BoZ - het samenwerkingverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN - heeft meegegeven aan Alexander Rinnooy Kan. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voert Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen.

Vanuit de complexer wordende zorg, de behoefte aan verdere professionalisering en het creƫren van extra loopbaanmogelijkheden is verdergaande functiedifferentiatie gewenst, waarbij ieders opleiding, ervaring en competenties maximaal tot hun recht komen.

BiG-II

Gebleken is dat functiedifferentiatie via de wet BiG-II en de voorgestelde overgangsregeling grote nadelen kent en onvoldoende draagvlak heeft. De regeling van een regieverpleegkundige via deze wet werkt niet. De BoZ wil een ander, bottom-up proces, in samenwerking met verpleegkundigen. Een proces op basis van gezamenlijk gedragen doelen, waarbij de middelen niet heilig zijn. En met een uitkomst waarin de waardering en erkenning van werkgevers voor alle verpleegkundigen tot uitdrukking komt. Het gaat om:

  • Een betere match tussen de opleiding, ervaring en competenties van medewerkers, de functies waarin en de niveaus waarop zij werken.
  • Verbetering en verhoging van de kwaliteit van zorg.
  • Meer aantrekkelijke loopbaan- en opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen en verbetering van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.
  • Innovatie van taakverdeling/functieordening/optimale personeelsinzet in het gehele verpleegkundig domein en de domeinen waarmee wordt samengewerkt.

Veld en overheid

De invoering van functiedifferentiatie was, is en blijft primair een verantwoordelijkheid van het veld. Het veld kan en wil zelf invulling geven aan branchespecifieke wegen waarlangs functiedifferentiatie invulling kan krijgen. Met zorgsectorbrede afspraken die hierbij behulpzaam zijn. De BoZ hecht daarbij aan blijvende betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de overheid, onder andere met betrekking tot opleidingsinfrastructuur.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: