Nieuws

Stand van zaken BIG II en de functiedifferentiatie

20 maart 2019

In de nieuwe BIG is de keuze gemaakt om de functie van verpleegkundige te verdelen in de HBO-opgeleide verpleegkundige (de regieverpleegkundige) en de MBO-opgeleide verpleegkundige. Van beide is een nieuw generiek beroepsprofiel gemaakt.

Wet BIG logo

In principe is het beroep regieverpleegkundige alleen toegankelijk voor de mensen met een verpleegkundige bachelor maar er zal sprake zijn van een overgangsregeling. Er is al veel gediscussieerd en nagedacht over die regeling. Belangenverenigingen zijn bang dat de grote groep oud-opgeleide verpleegkundigen allemaal in de MBO terecht zullen gaan komen. Uiteindelijk is het de commissie Meurs die een advies moet gaan geven over de inhoud van die overgangsregeling.

Rapport Meurs

Rapport Meurs wordt eind maart/begin april aangeleverd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid sommige CZO-gecertificeerde opgeleiden toe te laten en binnen de GGZ gaat dit mogelijk om de SPV-opgeleiden.

Wanneer de besluitvorming volgens planning verloopt en dat geen wijzigingen oplevert voor de actuele profielen dan is 2020 het jaar waarin deze differentiatie zal worden ingevoerd. Vanaf dat moment zullen de regieverpleegkundigen zich ook als zodanig kunnen registreren en start ook de vijfjaarstermijn van hun herregistratieverplichting. Daarmee wordt het van belang dat die functiedifferentiatie in de praktijk ook vorm heeft gekregen omdat in de herregistratieverplichtingen ook een minimaal aantal vlieguren als regieverpleegkundige opgenomen zal zijn. Wanneer dat in de praktijk vervolgens niet mogelijk blijkt omdat dit niet is geïmplementeerd kunnen zij niet aan die eis voldoen.

Branche-specifieke functieprofielen

Vanuit de twee generieke beroepsprofielen moet iedere branche zelf de branche-specifieke functieprofielen gaan schrijven. Er zal een periode met experimenten en proeftuinen nodig zijn om die nieuwe functieverdeling in de praktijk te kalibreren. Uiteindelijk moet binnen de branche voor beide beroepsprofielen een generiek functieprofiel worden vastgesteld. Daarna zijn de instellingen op grond van deze generieke profielen zelf verantwoordelijk voor het formuleren en toepassen van eigen functiebeschrijvingen.

Notitie aantoonbaar bekwaam en continue bevoegd is ook nog steeds een concept. Deze zal na het verschijnen van het rapport Meurs moeten worden aangepast.

Herregistratie staat los van de wet. Voor de behoeften aan scholing en examinering van verpleegkundigen die de urennorm (100 uur in vijf jaar kunnen aantonen) niet halen maar ook van herintreders en zij-instromers in relatie tot BIG, wordt een scholingstraject ontwikkeld.

Met name voor VVT en ziekenhuiswezen heeft het vergaande consequenties. Voor de gehandicaptenzorg zit het vooral in registratie, bevoegd en bekwaam zijn en blijven.

Meer informatie

Mail voor meer informatie naar Isabel Verleun, beleidsmedewerker onderwijs.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: