Voorbeeld functieprofielen verpleegkundige en regieverpleegkundige in de gehandicaptenzorg

Het ministerie van VWS gaat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG II) op een aantal onderdelen aanpassen. Eén van de nieuwe elementen in de wet BIG is de opname van het beroep regieverpleegkundige. Dit betekent dat er straks twee verpleegkundige beroepen zijn opgenomen: de verpleegkundige (mbo niveau of NLQF 4) en de regieverpleegkundige (hbo niveau of NLQF 6). Ook het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige wordt herzien in de wet. Het is voor organisaties zaak om het onderscheid tussen de mbo- en hbo-verpleegkundigen verder vorm te geven.

Verpleegkundige in de GHZ

Vanwege de wijziging die gaat komen in de wet BIG is het van belang dat er binnen de branche duidelijkheid bestaat over de gemeenschappelijke eisen die door organisaties aan verpleegkundigen worden gesteld. Dan kan namelijk beoordeeld worden hoe het gesteld is met de aansluiting tussen de nieuwe landelijke beroepsprofielen en de functieprofielen die in de praktijk worden gebruikt.

De VGN heeft aan KBA Nijmegen gevraagd om twee generieke functieprofielen op te stellen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Deze profielen dienen als handreiking/spiegel voor organisaties in onze branche. Het gaat nadrukkelijk om generieke profielen, die niet één-op-één toepasbaar zullen zijn op elke verpleegkundige functie in elke organisatie voor gehandicaptenzorg, maar wel representatief moeten zijn voor die functies en dus in de kern een correct beeld geven van de kern van beide functies.

Deze pagina is een onderdeel van