Nieuws

Brancheopleiding Assistent groen ook ingeschaald op NLQF niveau 1

29 april 2021

De brancheopleiding Assistent groen is ingeschaald op NLQF niveau 1! Hiermee zijn alle brancheopleidingen van het project van de Academie voor Zelfstandigheid, het ministerie van VWS, LFB en VGN daarmee wat betreft niveau gelijk aan mbo 1.

Webinar Brancheopleidingen2
Pauliena Bodenka (m.) en Caron Landzaat (r.) vertelden wat opleiding betekent voor hun ontwikkeling

Waardevol diploma voor studenten en werkgevers

De inschaling op NLQF niveau 1 geeft meerwaarde aan het diploma voor zowel de student, de opleidingsinstelling als het bedrijfsleven. Het NLQF niveau 1 is namelijk vergelijkbaar met het mbo niveau 1. Met het NLQF 1 logo is het voor (toekomstig) werkgevers of opleiders direct duidelijk welk niveau de vaardigheden zijn die de student beheerst. En dat is een groot voordeel bij het vinden van werk of een opleiding.

Alle branchediploma’s ingeschaald op NLQF niveau 1

De studenten die het diploma Assistent logistiek, Assistent facilitair of Assistent groen behalen, laten hiermee zien dat zij op mbo 1 niveau werken. Zo vergroten zij niet alleen hun zelfvertrouwen, maar ook hun kansen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Voor meer informatie over deze branche opleidingen verwijzen wij naar het Webinar van 20 april 2021.

KCH heeft als partner in de ontwikkeling en diplomering van de brancheopleidingen van het project van de AvZ, VWS, LFB en VGN de inschaling van de kwalificaties aangevraagd bij het NCP NLQF.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Het NCP NLQF controleert het niveau van kwalificaties die worden aangeboden voor inschaling. Een inschaling leidt tot het mogen voeren van het NLQF logo, waardoor voor iedereen duidelijk is op welk niveau de kwalificatie zich bevindt.