Nieuws

Branches reageren op Kamerbrief over Beschermd Wonen

08 september 2016

Op 5 juli stuurde staatssecretaris van Rijn een brief naar de Tweede Kamer met de visie van het Kabinet op Beschermd Wonen. De brancheorganisaties FO, RIBW-alliantie, GGZ-Nederland en de VGN hebben gezamenlijk een reactie hierop naar de Tweede Kamer gestuurd op 1 september. 

wonen

Onze brief gaat in op de visie van de Commissie Dannenberg op Beschermd Wonen (een inclusieve samenleving). In de brief van de staatssecretaris zien we weinig terug van een visie en is niet de cliënt, maar het systeem het vertrekpunt. In de visie van de brancheorganisaties zou het individuele herstel van de cliënt het uitgangspunt moeten zijn, vooral omdat dit naadloos aansluit op het streven van het kabinet om burgers zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en om op lokaal niveau maatwerk te bieden aan burgers met uiteenlopende ondersteuningsvragen, één van de doelen van de decentralisatie.

In onze brief gaan we ook in op het model om de middelen objectief over de gemeenten te verdelen. De staatssecretaris heeft nl. opnieuw bevestigd dat Beschermd Wonen een verantwoordelijkheid is van alle gemeenten conform de Wmo 2015. Hieruit voortvloeiend is afgesproken om het budget over alle gemeenten te verdelen. In de zomer is een werkgroep gestart die een voorstel ontwikkelt voor een objectief verdeelmodel voor Beschermd Wonen. In november 2016 dient een eerste inventarisatie van de werkgroep gereed te zijn, waaruit een oordeel over de geschiktheid van bestaande modellen blijkt, aangevuld met een advies over eventueel benodigd vervolgonderzoek. De branches hebben aangegeven graag een bijdrage aan dit proces te leveren en hebben daarom de werkgroep nu reeds aandachtspunten meegegeven met bijvoorbeeld parameters die van invloed zijn op het verdeelmodel.

De drie genoemde documenten voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur