Nieuws

Brandbrief aan formatietafel: 4 miljoen mensen ontbreken nog in regeerakkoord

01 december 2021

In het formatiedocument dat Gert-Jan Segers in de trein liet liggen was niets te lezen over inclusie. Voor de VGN reden om de formatietafel er met een brandbrief van te doordringen dat behalve stukken, voortaan ook wezenlijke inhoud extra aandacht behoeft…

Den Haag

De VGN, de LFB en de voormalige minister van gehandicaptenzaken dringen in de brief (zie bijlage) gezamenlijk aan op actie bij het kabinet in wording.
Bijna vier miljoen Nederlanders met een beperking hebben niet meer het gevoel dat zij meetellen. De inclusieve samenleving is nog ver weg. Daarom dringen de ondertekenaars van de brief er bij de informateurs op aan om voor deze grote groep drie kerntaken op te nemen in een nieuw regeerakkoord.

Deltaplan

Er wordt allereerst op aangedrongen om een ‘deltaplan voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ te maken, dat de grenzen van de ministeries overstijgt. Dit plan dient om eenzaamheid, schulden, verslaving en criminaliteit het hoofd te bieden.

IC van de GHZ

Daarnaast wordt er voor gepleit de ‘intensive care van de gehandicaptenzorg’, waar mensen met een complexe verstandelijke beperking en een zeer grote zorgafhankelijkheid verblijven, een boost te geven. De intense vorm van zorg leidt immers onder zorgmedewerkers tot een hoog verzuim, terwijl vacatures lang open staan en de financiering te kort schiet.

Meer loonruimte

Het derde kernpunt in de brief heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt. Het verzuim en het aantal moeilijk opvulbare vacatures is hoog en de loonkloof met de marktsector is groot. Er wordt met klem gevraagd om een verhoging van de loonruimte.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: