Nieuws

Boris van der Ham feliciteert het nieuwe kabinet en vraagt om medewerking

11 januari 2022

Nu het kabinet-Rutte IV officieel aan de slag is, schreef VGN-voorzitter Boris van der Ham de nieuwe bewindspersonen een persoonlijke brief om verschillende leden te feliciteren. Maar ook om hen uit te nodigen om in hun nieuwe functie - samen met de VGN - te werken aan een inclusieve samenleving en goede gehandicaptenzorg. Samen met Ellis Jongerius (directeur LFB) en Rick Brink (voormalig minister Gehandicaptenzaken en adviseur inclusie) bracht Van der Ham ook met een video zijn wensen en felicitaties over aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen.

In acht persoonlijke brieven aan ministers en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Justitie en Veiligheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt verwezen naar een eerdere brief. In deze brief drongen de VGN, de LFB en de voormalige minister van Gehandicaptenzaken gezamenlijk aan op actie bij het kabinet, dat toen nog aan het formeren was. Er wordt in de brief onder andere gepleit voor een ministerie-overstijgend 'deltaplan' voor mensen met een licht verstandelijke beperking, om eenzaamheid, schulden, verslaving en criminaliteit het hoofd te bieden.

Nu het kabinet uit de startblokken is als team, nodigt de gehandicaptenzorg de nieuwe bewindslieden nogmaals uit om samen regelmatig te overleggen over de samenhang tussen hun portefeuilles en de inclusiedoelstellingen van de VGN. En over wat de ministers met de expertise binnen hun departement kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Die medewerking is nodig om de visie van de gehandicaptenzorg waar te maken en een goede zorg te kunnen blijven garanderen voor mensen met een beperking.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: