Nieuws

Politieke partijen nemen Manifest Gehandicaptenzorg in ontvangst

05 maart 2021

Vijf vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg, waaronder VGN-voorzitter Boris van der Ham, stonden vrijdag 5 maart in de ochtendzon op het Plein in Den Haag. Daar overhandigden zij het VGN Manifest Gehandicaptenzorg aan acht (kandidaat) Kamerleden. In dit manifest staan concrete voorstellen voor wat politiek Den Haag de komende jaren zou moeten doen voor een echt inclusieve samenleving én om goede gehandicaptenzorg mogelijk te maken. De aanwezige politici hebben uitgebreid gesproken met de vijf vertegenwoordigers: twee ervaringsdeskundigen, een ouder, een persoonlijk begeleider en de VGN-voorzitter.

Mensen met een beperking hebben, net als ieder ander, recht op goede, passende zorg en een betekenisvol leven in een maatschappij die uitgaat van wat zij wél kunnen, in plaats van niet. Daar doet de gehandicaptensector haar uiterste best voor, maar kan dat niet alleen realiseren. Er is ook actie uit politiek Den Haag nodig.

VGN Manifest met vijf kernpunten

Daarom schreef de VGN in aanloop naar de Tweede kamerverkiezingen 2021 het Manifest Gehandicaptenzorg dat uit vijf kernpunten bestaat:

 1. Inclusieve samenleving
  Iedereen moet kunnen werken, wonen en leren in onze samenleving
 2. Beter passende zorg voor mensen met complexe zorgvragen
  Iedereen heeft recht op goede zorg en kwaliteit van leven
 3. Meer waardering voor zorgmedewerkers
  Zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg zijn onmisbaar en verdienen waardering
 4. Eenvoudiger zorgsysteem
  Minder bureaucratie, meer aandacht voor de mens, meer vertrouwen
 5. Innovatie is noodzakelijk
  Meer mogelijkheden voor technologische oplossingen

Bij elk van de vijf kernpunten vermeldt de VGN concrete actiepunten voor politiek Den Haag. Acties die leiden tot een meer inclusieve samenleving. Zo pleit de VGN er bijvoorbeeld voor dat het systeem van toeslagen op die manier wordt aangepast, dat het voor parttimers lonend wordt om meer uren te gaan werken. Ook vraagt de VGN om ruimte voor vernieuwing van dagbesteding door het moderniseren van de aanspraak op dagbesteding in de Wet Langdurige Zorg. Alle actiepunten leest u in het manifest (ook te vinden onderaan deze pagina).

Overhandigen manifest

VGN-bestuursvoorzitter Boris van der Ham overhandigde het manifest, samen met ervaringsdeskundigen Freek Felet (student communicatie met een lichamelijke beperking), Idman Nur-Voskens (ervaringsdeskundig bij de LFB met een licht verstandelijke beperking), Marjan van der Velde (moeder van Gideon die een meervoudige beperking heeft) en Luka Doppen (persoonlijk begeleider bij Estinea). Zij vertelden de politici vanuit hun eigen ervaringen waarom de in het manifest genoemde punten zo belangrijk zijn voor hen en voor het realiseren van een meer inclusieve samenleving.

Belangstelling vanuit de politiek

Acht (kandidaat) Kamerleden namen het Manifest in ontvangst: Antoinette Laan (VVD), Vera Bergkamp (D66), Hanne Drost (SP), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Paul Smeulders (GroenLinks), Raymond Brood (50+) en Adjan Boersma (SGP). Omdat Attje Kuiken (PvdA) en Lucille Werner (CDA) onverwachts toch niet naar het Plein konden komen, ontvangen zij het manifest op een later moment via een online ontmoeting met de VGN.  

'Mooie actie'

Voor, tijdens en na de overhandiging op het Plein was er vanuit de kant van de politici erg veel aandacht voor Freek, Idman, Marjan en Luka. Zo liep Mirjam Bikker (ChristenUnie) bij aankomst bijvoorbeeld vastberaden af op Freek, die ervan droomt om woordvoerder te worden. Hanne Drost (SP), die zelf verpleegkundige is geweest, sprak uitgebreid met Luka over het werken in de zorg en over de administratieve taken die Luka van haar lievelingswerk afhouden: het contact met cliënten. Raymond Brood (50+) concludeert in een tweet dat mensen met een beperking en ouderen veel vergelijkbare uitdagingen kennen, en stelt voor om de handen ineen te slaan. Ook Vera Bergkamp (D66) twitterde over de "mooie actie" van de VGN.

Vanuit onze visie

De vijf punten van het manifest komen voort uit de Visie 2030 die de VGN samen met zorgaanbieders, mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en een groot aantal maatschappelijke organisaties ontwikkelde. Die visie is dat mensen met een beperking binnen tien jaar zo veel als mogelijk gewoon kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. En een betekenisvol eigen leven leiden.

Deze week in De StellingCast, de podcast van de VGN: April Ranshuijsen, een veelbelovend kandidaat-Kamerlid met een beperking. Ze reageert onder andere op quotes van de Kamerleden die het Manifest in ontvangst namen. Luister hem nu via deze link!

Overhandigen Manifest Gehandicaptenzorg Luka Doppen
Luka Doppen
Overhandigen Manifest Gehandicaptenzorg Idman Nur-Voskens
Idman Nur-Voskens
Overhandigen Manifest Gehandicaptenzorg Marjan van der Velde
Marjan van der Velde
Overhandigen Manifest Gehandicaptenzorg Boris van der Ham
Boris van der Ham
Overhandigen Manifest Gehandicaptenzorg Freek Felet
Freek Felet
Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit