Nieuws

VGN levert input voor TK-verkiezingen 2021

Leestijd: 1 minuten
27 juli 2020

Op woensdag 17 maart 2021 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Vele politieke partijen werken nu aan het verkiezingsprogramma. Een goed moment om met partijen in gesprek te voeren over punten die voor onze sector belangrijk zijn. De gesprekken zijn nu gaande, in aanvulling hierop heeft de VGN de politieke partijen een pamflet toegestuurd met deze punten als basis voor een gesprek.

Voorpagina van de inzet van de VGN-inzet voor de TK-verkiezingen
Voorpagina van het document dat de VGN deelde met politieke partijen

We leven in een uitzonderlijke tijd, maar ook een tijd met een uitgelezen kans om de belangen van mensen met een beperking voorop te stellen en deze mee te nemen in alle afwegingen en keuzes die gemaakt worden. Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare mensen niet naar de rand van de samenleving geduwd worden, maar er juist volop deel van kunnen uitmaken?  Wat is nodig voor een Nederland dat toegankelijk en vriendelijk is voor mensen met een beperking zodat zij onbeperkt kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden? Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil dit graag – samen met de politiek - realiseren in de komende regeerperiode 2021-2025.

De VGN vraagt aan de politieke partijen om de juiste keuzes te maken in hun verkiezingsprogramma’s. We denken aan een volledige implementatie van het VN-verdrag Handicap in iedere gemeente, anders professionaliseren, technologische innovatie, de vereenvoudiging van het stelsel en een gezonde arbeidsmarkt. Hoe? Dat kunt u lezen in bijgaand document.

Dit document is een levend document. De VGN is, samen met haar leden, bezig met een visie hoe de gehandicaptenzorg er in 2030 uit moet zien. We hopen dit in november vast te stellen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: