Nieuws

Verkiezingsprogramma's over gehandicaptenzorg

21 februari 2017

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wat valt op in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen? Wat zijn hun ambities als het specifiek gaat om gehandicaptenzorg? De VGN biedt een beknopt overzicht van wat er in de verkiezingsprogramma’s van elf politieke partijen (CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie, 50Plus, DENK, SGP) wordt geschreven over belangrijke thema’s die nu en de komende kabinetsperiode spelen binnen de gehandicaptenzorg.

rood potlood

Wat opvalt is dat de verkiezingsprogramma’s een aantal gemeenschappelijke punten bevatten. De partijen zetten in op: meer preventie, meer bewegen en sport, meer zorg in de buurt, behoud van goede toegang tot de zorg, versterking van de positie van cliënten en hun verenigingen, vermindering van bureaucratie, borging van de kwaliteit van zorg en minder zorgregistraties.

Afgezien van de SP en 50Plus, die beiden pleiten voor een Nationaal Zorgfonds, is geen van de politieke partijen voor nieuwe grote stelselwijzigingen. Ze pleiten voor rust in de langdurige zorg. Wel willen bijvoorbeeld de ChristenUnie, PvdA en GroenLinks de marktwerking en de invloed van zorgverzekeraars beperken. 

 

Thema's

De verkiezingsprogramma's zijn bekeken op standpunten over inclusieve samenleving, eigen regie en kwaliteit zorg, zorgbudget, innovatie, bureaucratie, jeugd, medisch-ethische onderwerpen, governance, arbeidsmarktbeleid en beroepsonderwijs en tweedeling in maatschappij. U vindt de notitie in de bijlage.

 

Doorrekening verkiezingsprogramma

Het Cultureel Planbureau heeft de verkiezingsprogramma's doorgerekend. In deze notitie gaan wij in op de belangrijkste maatregelen die relevant zijn voor de gehandicaptensector.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: