Nieuws

Doorrekening verkiezingsprogramma’s voor de gehandicaptenzorg

21 februari 2017

De VGN heeft de maatregelen uit de verkiezingsprogramma's die het Centraal Planbureau (CPB) heeft doorgerekend en die voor de gehandicaptensector van belang zijn op een rijtje gezet. Het CPB heeft de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen doorgerekend. Alleen de PVV en 50+ hebben geen gegevens aangeleverd en zijn daarom niet meegenomen. 

We zien dat de meeste partijen geen grote stelselwijzigingen voorstaan. Ook zien we dat er vrijwel geen specifieke maatregelen voor onze sector worden genoemd. Wel wordt door veel partijen ingezet op administratieve lastenverlichting door meerjarige contracten en op verlaging van de tarieven op basis van een overheadnorm. Verder valt vooral de investering in de ouderenzorg op. Wat betreft de  arbeidsmarkt wordt door veel partijen het aantal beschutte werkplekken verhoogd. Daarnaast worden er maatregelen in de loonkostensubsidies en rond de flexibilisering van de AOW leeftijd genoemd.

In de notitie in de bijlage gaan wij in op de belangrijkste maatregelen die relevant zijn voor de gehandicaptensector.

 

Meer informatie

De volledige doorrekening van het CPB vindt in de rapportage Keuzes in Kaart.

Een analyse van de verkiezingsprogramma's die voor de gehandicaptenzorg relevant zijn, vindt u hier.

Deze pagina is een onderdeel van: