Nieuws

Brochure over gezinshuizen

12 augustus 2014

De gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een voldoende en passend aanbod van gezinsvormen voor jeugd en ouders die in hun gemeenten wonen. De ministeries van VWS en Justitie en de VNG hebben de brochure 'De kracht van het gewone leven' over gezinshuizen uitgebracht.

Een pleeggezin lijkt bij een uithuisplaatsing het meeste voor de hand te liggen, maar voor jeugdigen met complexe problematiek past een gezinshuis vaak beter. De brochure geeft informatie over wat een gezinshuis is, wie er wonen, de betrokken partijen, de kwaliteitsbewaking en informatie over de kosten en financiering. De feitelijke informatie wordt afgewisseld met de verhalen van Sagar, Pauline en Nathalie, drie kinderen uit verschillende gezinshuizen. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan aan gemeenten.

Huidige praktijk
Op dit moment worden er afhankelijk van de problematiek vanuit drie separate sectoren jeugdigen in gezinshuizen geplaatst: vanuit de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Deze sectoren hebben ieder een eigen indicatie- en bekostigingssystematiek. Dit heeft in de huidige praktijk geleid tot een scheiding tussen Jeugdzorg-gezinshuizen en AWBZ-gezinshuizen. In Nederland bieden 64 zorgaanbieders gezinshuizen aan. Dit zijn met name landelijke en regionale organisaties voor jeugd & opvoedhulp en instellingen voor gehandicaptenzorg, waaronder ook lidinstellingen van de VGN.

U vindt de brochure in de bijlage.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: