Campagne arbeidsmarktaanpak ‘Werken in de forensische zorg’ van start

Op 31 augustus 2020 start de landelijke campagne ‘Werken in de forensische zorg’. Er is in deze sector een grote behoefte aan goed geschoold en ervaren personeel. De campagne is bedoeld om de mogelijkheden om het werken in de forensische zorg onder de aandacht te brengen.

groene letters F en Z met tekst werken in de forensische zorg eronder
logo arbeidsmarktcampagne forensische zorg

De landelijke arbeidsmarktcampagne is op 31 augustus gelanceerd door  de Minister voor Rechtsbescherming. Vanaf dat moment zullen op meerdere radiozenders de commercials te beluisteren zijn en gaat het bijbehorende online platform in de lucht.

Toolkit voor werkgevers
De meeste werkgevers in de forensische zorg ontvingen reeds de toolkit Arbeidsmarktaanpak Forensische Zorg. Deze toolkit heeft tot doel HR-medewerkers, recruiters en communicatieadviseurs te helpen bij de wervingsactiviteiten vanuit de eigen organisatie. Met deze toolkit kan vanaf 31 augustus het bij de campagne behorende logo en de link naar de landelijke website op de eigen website en op social media geplaatst worden.

Taskforce Forensische Zorg
De landelijke arbeidsmarktaanpak is een initiatief van de Taskforce Forensische zorg. De Taskforce is er om de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 uit te voeren en richt zich op drie thema’s:

  • Het verbeteren van de arbeidsmarkt;
  • Het verminderen van de administratieve lasten;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg.

Meerjarenovereenkomst
In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg op een hoger peil te brengen. Deze afspraken voert de Taskforce Forensische Zorg uit. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de landelijke arbeidsmarktaanpak kun je terecht bij Yolanda van Dun, projectleider Taskforce Forensische Zorg (yvandun@derooysewissel.nl). Ontvang je ook graag de toolkit? Daarover kan Yolanda van Dun je informeren. Meer informatie over de Taskforce is te vinden via www.taskforceforensischezorg.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van