Nieuws

Campagne attendeert zorgprofessionals op eenzaamheid onder cliënten

25 september 2015

'Zorg tegen eenzaamheid' is een campagne die zorgprofessionals vanaf 25 september alert maakt op en aanspoort om actie te nemen tegen eenzaamheid onder ggz-cliënten, ouderen en gehandicapten. Het is een initiatief van dertien organisaties, waaronder de VGN.

De campagne moet een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De campagne bestaat uit de site www.zorgtegeneenzaamheid.nl voor professionals in de ggz, de ouderenzorg , de gehandicaptenzorg en het sociaal werk. De betrokken organisaties verspreiden de inhoud, om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld, die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken.

Versterking aandacht

Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan “Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid” en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 Procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam. Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht: om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

De campagne Zorg tegen eenzaamheid is ontwikkeld en wordt gesteund door: ActiZ, de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, de MOgroep, Movisie, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, het Trimbos Instituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven