Nieuws

CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 algemeen verbindend verklaard

18 augustus 2014

De CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 is op 12 augustus 2014 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit treedt in werking op 16 augustus 2014, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeen verbindend verklaring loopt af op 28 februari 2015.

De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptensector die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

Tekst AVV-CAO
In de bijlage is de publicatie van het besluit van de minister in de Staatscourant opgenomen. Omdat het ministerie in het AVV-besluit per abuis een verkeerde ingangsdatum van de loonstijging heeft opgenomen is dit gerectificeerd in de Staatscourant (zie de bijlage).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk, 030-27 39 719 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur) of via e-mail caohelpdesk@vgn.nl (s.v.p. met vermelding van uw telefoonnummer).

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn