Nieuws

CAO Gehandicaptenzorg 2016 bekrachtigd

16 december 2015

De CAO Gehandicaptenzorg 2016 kan worden uitgevoerd, nu de achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft op 19 november al ingestemd met de CAO.

Momenteel wordt gewerkt aan de teksten voor een nieuw CAO-boekje. De tekst wordt zo snel mogelijk, na vaststelling door de CAO-partijen, bekendgemaakt via de website van de VGN.

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken uit de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg zijn:

  • Een looptijd van een jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
  • Een structurele loonsverhoging van 1,4% en een eenmalige uitkering in januari van 0,6%.
  • Vanaf 1 januari wordt de transitievergoeding toegepast op basis van de wet en bijbehorende besluiten, waarbij aanvullende bepalingen in de CAO worden opgenomen ter compensatie van het afschaffen van de wachtgeldregeling.
  • De regeling voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt per 1 januari zo gewijzigd dat ORT tijdens vakantie wordt doorbetaald.
  • Nulurencontracten worden maximaal teruggedrongen en alleen ingezet bij onvoorzienbare situaties.
  • Afspraken om meer arbeidsvoorwaarden op organisatieniveau te regelen, onder andere als het gaat over arbeidstijden en roosteren.

Het volledige onderhandelaarsresultaat is opgenomen in de bijlagen.

Salaristabellen

De afspraken die zijn gemaakt over de structurele loonsverhoging en de compensatie voor de pensioenaftopping gaan in per 1 januari 2016. De gevolgen daarvan zijn verwerkt in de salaristabellen. CAO-partijen hebben deze nieuwe tabellen vastgesteld zodat de uitvoering per 1 januari 2016 doorgang kan vinden. De vastgestelde salaristabellen voor 2016 zijn opgenomen in de bijlagen.

Toelichting en vragen

Nadat de volledige tekst voor de nieuwe CAO is vastgesteld zal de VGN een bijeenkomst organiseren om de gemaakte afspraken toe te lichten. Indien u als werkgever vragen heeft over het onderhandelaarsresultaat kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk van de VGN: telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur per telefoonnummer 030-2739719 of per e-mail: caohelpdesk@vgn.nl .

Werknemers kunnen met vragen contact opnemen met één van de vier werknemersorganisaties.

Downloads

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: