Nieuws

CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 bekrachtigd

19 juli 2017

De CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 kan worden uitgevoerd, nu de achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft op 22 juni jl. al ingestemd met de CAO.

Salaristabellen en CAO-tekst

De afspraken die zijn gemaakt over de structurele loonsverhogingen worden verwerkt in de salaristabellen. Zodra CAO-partijen deze nieuwe tabellen hebben vastgesteld, publiceren wij deze op de website van de VGN. Naar verwachting zal dit uiterlijk 1 september a.s. zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan de teksten voor een nieuw CAO-boekje. De tekst wordt zo snel mogelijk, na vaststelling door de CAO-partijen, bekendgemaakt via de website van de VGN.

Toelichting en vragen

Nadat de volledige tekst voor de nieuwe CAO is vastgesteld organiseert de VGN een bijeenkomst om de gemaakte afspraken toe te lichten.

Indien u als werkgever vragen heeft over het onderhandelaarsresultaat kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk van de VGN: telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur per telefoonnummer 030-2739719 of per e-mail: caohelpdesk@vgn.nl

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: