Nieuws

CAO-onderhandelingen worden in september hervat

08 juni 2015

De werknemersorganisaties (FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU ’91) hebben op 8 juni 2015 een time out gevraagd in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. De onderhandelingsdelegatie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft op de vijfde onderhandelingsdag een bod gedaan dat de vakorganisaties willen voorleggen aan hun leden. In september worden de onderhandelingen hervat.

De VGN realiseert zich dat de omstandigheden waarin de onderhandelingen plaatsvinden complex zijn. Tot en met 2017 wordt enorm gekort op het budget voor de gehandicaptenzorg. Desondanks vinden werkgevers in de gehandicaptenzorg het belangrijk om een marktconforme loonsverhoging te bieden. Maar loonsverhogingen die uitgaan boven de OVA (de compensatie die voor de loonsverhogingen door de overheid wordt gegeven), gaan ten koste van de werkgelegenheid in de zorg. Dit is niet in het belang van onze cliënten, en niet in het belang van onze medewerkers.

Verder vindt de VGN het belangrijk dat er meer ruimte komt voor werkgevers en werknemers om arbeidsvoorwaarden in de organisatie te regelen in plaats van in de CAO. Denk aan de mogelijkheid om medewerkers meer invloed te geven op het terrein van roosters en werktijden. Of de afspraken rond bijzonder verlof. Ook deze onderwerpen staan op de agenda wanneer de onderhandelingen in september weer worden opgepakt.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: