Nieuws

CAO-overleg hervat

De CAO-onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg zijn na een time-out van enkele maanden maandag 14 september hervat. Samen met werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU'91 hebben we op een constructieve manier opnieuw verkend waar we nu staan.

De time-out was op verzoek van de werknemersorganisaties ingelast voor raadpleging van hun achterban.

We hebben vooruitgang geboekt op de thema's duurzame inzetbaarheid van werknemers en flexibiliteit. We zijn het in grote mate eens over het belang dat vast personeel flexibeler inzetbaar wordt, waardoor het gebruik van tijdelijke contracten en nul-urencontracten kan worden verminderd.

Wel liggen er nog stevige dilemma’s op tafel over loonontwikkeling, onregelmatigheidstoeslag en ontslagvergoedingen (transitievergoeding en wachtgeld). Over deze onderwerpen zetten we de onderhandelingen op maandag 5 oktober voort.

Deze pagina is een onderdeel van: