Nieuws

Certificaat voor Specialistische leergang Niet Aangeboren Hersenletsel van ASVZ

27 januari 2014

VGN-instelling ASVZ ontving in december 2013 het SOEC-certificaat voor de Specialistische leergang Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De Specialistische leergang Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

De Specialistische leergang Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) sluit aan bij de onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg. Deze onderdelen leest u op het certificaat (bijlage).

Over SOEC

Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten.

SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

Deze pagina is een onderdeel van: