Nieuws

Cliënten Pluryn oefenen in zelfstandig reizen

29 oktober 2012

De aangekondigde bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer hebben grote gevolgen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, die met de taxi of groepvervoer naar hun dagbesteding gaan. Pluryn doet er alles aan om te voorkomen dat er cliënten thuis komen te zitten als gevolg van de bezuinigingen. Daarom verkent de zorginstelling voor mensen met een handicap verschillende mogelijkheden om het reizen goedkoper te maken. Voorop staat dat de manier van reizen goed past bij de mogelijkheden van de cliënt.

Eén van de mogelijkheden die momenteel wordt onderzocht, is het reizen per openbaar vervoer. Pluryn geeft cliënten daarom de gelegenheid om uit te zoeken of die manier van reizen hen ligt. Ze kunnen oefenen in de oefen- en informatiebus van Breng/Connexxion, die begin november bij dagbestedingslocaties in Groesbeek en Nijmegen staat. In de bus kunnen cliënten informatie krijgen over reizen met het openbaar vervoer en de mogelijkheden van de OV-chipkaart. Verder kan er geoefend worden met het in- en uitstappen (met of zonder rolstoel) en het in- en uitchecken met de OV-chipkaart.

Buddytraining
Een andere mogelijkheid om het reizen van en naar de dagbestedingslocatie te oefenen, is de buddytraining. De training heeft tot doel de reis op den duur zelfstandig af te leggen met het openbaar vervoer, te voet, met de rolstoel of op de fiets. Een buddy is een vrijwilliger, die de cliënt begeleidt bij het woon-werkverkeer. Bij de training wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de cliënt. De eerste 25 cliënten zijn inmiddels met hun training begonnen.

Pluryn is momenteel hard bezig met het werven van vrijwilligers. Dat kunnen medewerkers, ‘geoefende’ cliënten en externe kandidaten zijn. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Dick de Graaf, coördinator Maatschappelijke Stages en Vrijwilligerswerk, tel. 088-77 730 30 of email dgraaf@pluryn.nl.

Sociale isolatie
De overheid wil per 1 januari 2013 113 miljoen euro bezuinigen op de vervoerstarieven in het gehandicaptenvervoer. De vergoeding die instellingen ontvangen voor het realiseren van vervoer daalt daardoor van 19,50 euro per persoon per dag naar 8 euro. Veel instellingen zijn niet in staat om dit verschil op te vangen.

Uit berekeningen van de VGN blijkt dat het vervoer gemiddeld 15 euro per persoon per dag kost. Slachtoffer van deze bezuiniging zijn mensen met een verstandelijke/of lichamelijke beperking die niet in staat zijn zelfstandig naar hun dagbesteding te gaan en voor wie het vervoer straks niet meer kan worden betaald. Pluryn wil hoe dan ook voorkomen dat zij noodgedwongen thuis komen te zitten en geïsoleerd raken van hun sociale omgeving.

Deze pagina is een onderdeel van: