Nieuws

Amerpoort verzoekt bezuiniging vervoer te schrappen

17 oktober 2012

Gehandicaptenzorginstelling Amerpoort doet een dringend beroep op staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) om de bezuinigingen op gehandicaptenvervoer terug te draaien. "Wij begrijpen dat iedereen een steentje bij moet dragen aan de bezuinigingen. Maar we zouden graag een gesprek met u aangaan om te kijken welke bezuinigingen realistisch zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking", schrijft bestuursvoorzitter Paul Willems in een brief aan de staatssecretaris.

In de brief stelt Willems twee cliënten voor. Leonie van 12 met een ernstige meervoudige beperking en Piet, een volwassen cliënt met een matige verstandelijke beperking. Cliënten die niet in staat zijn om zelf de kosten voor het vervoer naar dagbesteding te betalen. Zonder dagbesteding komen ze noodgedwongen thuis te zitten en worden ze geïsoleerd van hun sociale omgeving.

Kosten rolstoelvervoer
Het vervoer van een kind in een rolstoel kost Amerpoort op dit moment € 45,- per dag, zonder de (medische) begeleiding die deze kinderen tijdens de rit nodig hebben. Die begeleiding (€ 11,- per dag) wordt niet vergoed. De vergoeding die Amerpoort op dit moment krijgt voor het vervoer is € 22,- per dag. Met de invoering van de bezuiniging op 1 januari 2013 wordt die vergoeding gehalveerd. Amerpoort krijgt dan voor het vervoer van Leonie nog maar € 11,-, terwijl de werkelijke kosten € 56,- bedragen. "U begrijpt, dat kunnen wij als zorgorganisatie niet langer financieren", schrijft bestuursvoorzitter Willems aan de staatssecretaris.

Paul Willems nodigt Veldhuijzen van Zanten uit voor een ontmoeting met Leonie en Piet bij Amerpoort. "Zodat u met eigen ogen kunt zien over welke cliënten ik vertel. En om samen na te denken over maatregelen die de zorg betaalbaar houden, zonder daarbij deze kwetsbare mensen te duperen", besluit hij in zijn brief.

Hoger beroep
Morgen vindt het hoger beroep plaats dat de VGN aanspant tegen de Staat over de vervoerskwestie. De VGN is het niet eens met de rechtbank dat het ministerie van VWS in zijn recht staat door op de vervoerskosten voor gehandicaptenzorg te bezuinigen. De VGN vindt onder meer dat de rechter op basis van verkeerde gegevens een onjuiste beslissing heeft genomen.