Nieuws

Cliëntenpas Pluryn hulpmiddel bij stresssituaties

02 juli 2013

Pluryn introduceert de cliëntenpas. De pas kan in stresssituaties door cliënten worden overhandigd aan bijvoorbeeld de politie, ambulancepersoneel of de buschauffeur. Behalve de naam van de cliënt, het adres en een pasfoto, bevat het pasje ook een telefoonnummer van een persoon die in geval van nood kan worden gebeld.

De pas is daarmee een hulpmiddel voor mensen die zelfstandig in de samenleving functioneren, maar daarbij nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

Het initiatief voor de cliëntenpas is genomen door de Centrale Cliëntenraad van Pluryn. Het sluit aan op het convenant dat Pluryn eind 2011 sloot met de politieregio Gelderland-Zuid. Hierin staan werkafspraken die de samenwerking tussen de politie en cliëntbegeleiders moeten verbeteren en die zullen leiden tot meer wederzijds begrip.

Mensen beslissen zelf of ze een cliëntenpas willen gebruiken of niet. Ze kunnen vrijblijvend een exemplaar aanvragen via PlurynPlein, het intranet voor cliënten.

Deze pagina is een onderdeel van: