Nieuws

Cliëntenraad Pluryn aan de slag met beeldbellen

16 april 2013

Leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van van VGN-instelling Pluryn kunnen dankzij beeldbellen vergaderingen op afstand bijwonen. De CCR neemt sinds kort deel aan een Plurynbrede pilot met deze eHealth-toepassing.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van FaceTalk, een beeldbelvoorziening die is ontwikkeld door het REshape & Innovation Center van UMC St Radboud in Nijmegen. FaceTalk doet denken aan het bekende Skype of FaceTime. Belangrijk verschil is dat FaceTalk voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan communicatie in de zorg.

Tot voor kort was beeldbellen in de zorg alleen mogelijk via kostbare videoconferentiesystemen, waarvoor speciale apparatuur moest worden aangeschaft. FaceTalk werkt via een gewone computer, laptop, tablet of smartphone met een goede internetverbinding.

Voor de CCR van Pluryn is  beeldbellen van toegevoegde waarde, zegt Renata Dijkstra, coördinator Medezeggenschap Cliënten van Pluryn. “Mensen die ziek zijn of ver weg wonen en niet de energie hebben om te komen, kunnen we via beeldbellen toch bij een vergadering betrekken. Ook themabijeenkomsten van de medezeggenschap, waarbij de mening van cliënten over het beleid van Pluryn wordt gevraagd, kunnen op deze manier toch worden bijgewoond.”

Renata Dijkstra ziet nog meer toepassingen voor beeldbellen bij het bureau Medezeggenschap. “Binnen het bureau heeft een groep van zestien cliënten dagbesteding. Als ze een dag willen thuiswerken, kunnen we de werkzaamheden via een videoverbinding doornemen. Ook het bespreken van het individueel plan kan met deze cliënten prima via beeldbellen.”

De gebruikers rapporteren hun bevindingen. Die worden gebruikt om het systeem zonodig aan te passen.  De ervaringen tot nu toe zijn prima, zegt Renata. “Het is voor iedereen even wennen, met name in vergaderingen. Maar dankzij beeldbellen kunnen we mensen toch betrekken, ook al zijn ze ziek of verhinderd. Dat wordt erg gewaardeerd.”

Deze pagina is een onderdeel van: