Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor pleitbezorger gehandicapten

14 juni 2013

Assenaar Eric Helmers heeft afgelopen dinsdag 11 juni een Koninklijke onderscheiding uit handen van de loco-burgemeester van Assen ontvangen. Zorginstelling De Noorderbrug heeft Helmers voorgedragen voor de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de cliëntmedezeggenschap.

Al jaren zet Eric Helmers (45) zich in voor de emancipatie en participatie van mensen met een beperking. Hij was onder andere actief voor De Zonnebloem en de PvdA en de Wmo-raad in Assen. De Zonnebloem, de PvdA en de Centrale Cliëntenraad van De Noorderbrug hebben de aanvraag mede ondersteund. Helmers woont bij De Noorderbrug en is daar lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Het lintje wordt dan ook uitgereikt op de Dag van de Medezeggenschap, een belangrijke dag voor cliënten van De Noorderbrug. Helmers heeft hij een progressieve spierziekte waardoor hij in een rolstoel zit. Ook heeft hij ademhalingsondersteuning nodig.

Helmers heeft een prominente rol vervuld bij het hervormen van de lokale medezeggenschap. Zo heeft hij samen met andere leden van de Centrale Cliëntenraad uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop andere organisaties de cliëntmedezeggenschap hebben georganiseerd.

Ook heeft Eric Helmers zich zeer actief opgesteld naar aanleiding van de bezuinigingsmaatregelen op het gehandicaptenvervoer. Namens cliënten gaf hij interviews aan de pers, informeerde hij cliënten en schreef politieke partijen aan. Hij heeft de partijprogramma’s bij de verkiezingen geanalyseerd op stellingname ten aanzien van gehandicapten en cliënten daarover geïnformeerd. Helmers was de aanjager van een bijeenkomst met Tweede Kamerleden in de zomer van 2012, waarbij een grote afvaardiging van lokale cliëntenraden aanwezig was.

Marianne van der Harten, bestuurder Van De Noorderbrug: ‘Eric Helmers heeft veel doorzettingsvermogen in alles wat hij doet en heeft gedaan. Hij weet mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Namens cliënten van De Noorderbrug is hij een waardevolle ambassadeur richting politiek en pers. Met deze onderscheiding worden al die gehandicapte mensen geëerd die in cliëntenraden, gehandicaptenplatforms, verenigingen en Wmo-raden belangeloos opkomen voor de gehandicapten in de samenleving. Eric kennende zal hij daar zeer content mee zijn.’

De heer Helmers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Over de Dag van de Medezeggenschap
De Noorderbrug hecht veel waarde aan medezeggenschap van cliënten. Daarom heeft zij de jaarlijkse Dag van de Medezeggenschap in het leven geroepen. Bij De Noorderbrug is medezeggenschap georganiseerd op twee niveaus: lokaal en centraal. De Centrale Cliëntenraad (CCR) De Centrale cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over zaken als begroting en jaarrekening en belangrijke veranderingen in de organisatie. In lokale medezeggenschap overleggen cliënten met de unitmanager over het beleid op locatie. Elke locatie heeft een vorm van medezeggenschap die past bij de cliënten van die locatie. Denk aan een huiskamerbijeenkomst of een themacafé. Iedere cliënt kan, ongeacht zijn/haar handicap, deelnemen aan een vorm van lokale medezeggenschap. Zij worden hierbij ondersteund door coaches.

Deze pagina is een onderdeel van: