Achtergrond

Eric Helmers krijgt lintje voor cliëntvertegenwoordiging

13 juni 2013

Assenaar Eric Helmers (45) heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn werk als cliëntvertegenwoordiger. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij speelde een belangrijke rol in het moderniseren van de cliëntenparticipatie bij De Noorderbrug, de instelling waar hij woont.

 ‘We hebben mensen veel meer in hun kracht gezet’, zegt Eric Helmers. ‘Eerder hadden we externe voorzitters in de cliëntenraad, die  ook vaak de notulen maakten. Nu krijgen we ondersteuning van het bureau medezeggenschap. Mensen met een beperking kunnen er  bijvoorbeeld een cursus voorzitten volgen’.

‘We hebben ook heel fanatiek gevochten tegen de bezuiniging op het vervoer, maar daarin zijn we wat minder succesvol geweest’, stelt Helmers. ‘maar we hebben ons wel duidelijk laten horen. Het gaat bij cliëntvertegenwoordiging om de kleine succesjes.’

Emancipatie
Eric Helmers zet zich al jaren in voor de emancipatie en participatie van mensen met een beperking. Hij was onder andere actief voor de Zonnebloem, de PvdA en de Wmo-raad in Assen. De Zonnebloem, de PvdA en De Noorderbrug hebben de aanvraag mede ondersteund. Helmers heeft een progressieve spierziekte, waardoor hij in een rolstoel zit. Ook heeft hij ademhalingsondersteuning nodig.

De directie van De Noorderbrug is vol lof over de inzet van Helmers. Marianne van der Harten, bestuurder: ‘Eric Helmers heeft veel doorzettingsvermogen in alles wat hij doet en heeft gedaan. Hij weet mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Namens cliënten van De Noorderbrug is hij een waardevolle ambassadeur richting politiek en pers.’

Eric Helmers was, zo vertelt hij, diep ontroerd door de feestelijke uitreiking van het lintje door de loco-burgemeester. ‘Ik was er even stil van. En dat heb ik niet vaak.’