Nieuws

Pluryn start met beeldbellen via FaceTalk

12 december 2012

Binnen de medische wereld wint FaceTalk snel aan terrein. Pluryn is de eerste instelling in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg die gebruik gaat maken van deze e-Healthtoepassing. FaceTalk is ontwikkeld door het REshape & Innovation Center van Radboud UMC in Nijmegen en maakt consulten en werkoverleggen op afstand mogelijk via een beveiligde videoverbinding. Pluryn zet FaceTalk ondermeer in als extra optie bij een eerste online informatiegesprek met het klantenbureau.

FaceTalk doet denken aan het inmiddels ingeburgerde Skype, met dit verschil dat het voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan communicatie in de zorg. Tot voor kort was beeldbellen in de zorg alleen mogelijk via kostbare en grote videoconferentiesystemen, waarvoor ook nog eens speciale apparatuur moest worden geïnstalleerd.

FaceTalk is voor iedereen bereikbaar, via een gewone computer, laptop, tablet of smartphone en met een gewone internetverbinding. Directeur Lucien Engelen van het REshape & Innovation Center: “Patiënten reizen vanuit het hele land voor een consult naar ons ziekenhuis en staan soms na een gesprek van een paar minuten weer buiten. Met FaceTalk kunnen we bepalen of een patiënt wel of niet naar het ziekenhuis moet komen, wat in een aantal gevallen niet (meer) nodig is. Patiënten kunnen via FaceTalk vertellen welk probleem ze ondervinden en het ook daadwerkelijk laten zien. Het is mogelijk om meerdere zorgverleners bij het gesprek te betrekken. Ook is FaceTalk een middel om ziekenhuiszorg naar de buurt te brengen.”

Aanvulling op bestaande zorg
Niet alleen in de ‘cure’, ook aan de aan ‘care’-kant van de zorg is FaceTalk van nut, meent Pluryn. Deze zorgorganisatie met 3.500 medewerkers en 150 locaties in Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg maakt serieus werk van e-Health. Het videobelsysteem FaceTalk kan worden ingezet om de communicatie tussen zorgverleners en cliënten en verwanten te verbeteren. Maar ook in de communicatie tussen zorgverleners onderling, bijvoorbeeld voor een multidisciplinair overleg. Er kunnen meerdere mensen tegelijk meepraten en er kunnen video’s, foto’s en een whiteboard worden gedeeld.

FaceTalk wordt door Pluryn nadrukkelijk niet gezien als vervanging, maar als aanvulling op bestaande zorg. Het zien van beelden zorgt voor een extra dimensie, bovenop een telefoongesprek. Pluryn verwacht veel van het systeem. Naar verwachting zal het aantal toepassingen van FaceTalk binnen de organisatie snel toenemen.

Deze pagina is een onderdeel van: