Nieuws

Combineer een arbeidsmarktvisie op lange termijn met kortetermijnoplossingen

30 januari 2019

Daarvoor heeft de VGN in de Tweede Kamer gepleit tijdens de ronde tafelbijeenkomst over de arbeidsmarktknelpunten in de zorg. Verwacht wordt dat de komende jaren de zorgvraag verder toe zal nemen, terwijl het aantal potentiele medewerkers zal dalen. Het is zaak om nu beleid te ontwikkelen om toekomstige arbeidsmarktproblemen voor te zijn. Op de korte termijn hebben we de grootste problemen met de meest zorg intensieve cliënten. Oftewel cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, en cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. Juist hier zitten we met moeilijk vervulbare vacatures.

mannetjes staan bovenop kolommen

Maatregel lange termijn
Op de lange termijn is het daarom belangrijk dat we meer investeren in technologische innovaties. Zo sprak Greet Prins, vice voorzitter van de VGN, haar bedenkingen uit of de ontwikkeling van nieuwe technologie niet te langzaam gaat ten opzichte van de arbeidsmarktontwikkelingen. Ook moet er rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om innovaties in de praktijk te implementeren. Kortom er is een stevige innovatieambitie nodig.   

Maatregelen korte termijn
Daarnaast is het belangrijk dat ook voor de korte termijn verbeteracties worden ingezet, zoals: 

  • Het aantrekken en opleiden van meer zij-instromers; 

  • Het vergroten van de gemiddelde omvang van de arbeidscontracten en het zo optimaal inzetten van de beschikbare medewerkers;  

  • Oudere medewerkers ondersteunen om langer te werken;  

  • Het beperken van de inzet van ZZP’ers door te verkennen of de beloning van ZZP’ers gekoppeld kan worden aan de loonontwikkeling in de CAO;  

  • Het terugdringen én het voorkomen van de administratieve lasten. Juist ook in nieuwe wetgeving zoals de Wet zorg en Dwang. Anders komen er net zo snel weer nieuwe regels bij; 

  • Het inzetten van medewerkers met een beperking in functies zoals Woonhulp. 

Ruud Klarenbeek, bestuurder van JP van der Bent die eveneens voor het rondetafelgesprek was uitgenodigd, onderstreepte het belang om medewerkers serieus te nemen en hen de ruimte geven om zich als zorgprofessional te kunnen ontplooien. Het kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg sluit hierbij aan en is in samenwerking met medewerkers ontwikkeld. In dit kader worden de resultaten niet op basis van processen gemeten, met hoge administratieve lasten tot gevolg. Maar juist op de basis van de ervaren kwaliteit van de cliënt en de verwanten en de professionele kwaliteit. Dit versterkt de autonomie en professionaliteit van de betrokken medewerkers.  

De positionpaper die de VGN naar de Tweede Kamer heeft toegestuurd vindt u onderaan dit nieuwsbericht. De positionpapers van alle andere genodigden vindt u op de website van de Tweede Kamer.   

  

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: