Nieuws

Competentieprofielen Gehandicaptenzorg

09 maart 2018

Voor beroepskrachten in het primair proces in de gehandicaptenzorg zijn diverse competentieprofielen ontwikkeld. Competentieprofielen beschrijven de kerntaken die beroepskrachten in het primaire proces uitvoeren, de kritische beroepssituaties waarmee beroepskrachten worden geconfronteerd en de competenties die beroepskrachten hiervoor nodig hebben. 

Competentieprofielen 

Er zijn voor de gehandicaptenzorg twee algemene beroepscompetentieprofielen en 8 verdiepende competentieprofielen ontwikkeld en vastgesteld. Richting het onderwijs worden de competentieprofielen gebruikt om de vraag vanuit het werkveld te verhelderen.

Er is in 2009 een handreiking geschreven over het werken met competentieprofielen in de praktijk, op landelijk, regionaal en organisatieniveau. Deze handreiking is niet meer geheel up-to-date, maar in de kern nog goed bruikbaar.

Sociale partners streven ernaar om de competentieprofielen periodiek te onderhouden, zodat de profielen een actueel beeld geven van de beroepspraktijk.

Bij dit artikel treft u de handreiking en alle competentieprofielen aan:

 • Competentieprofiel ABC: algemeen profiel, op 3 niveaus van beroepsuitoefening in primair proces

 • Competentieprofiel D: algemeen profiel, voor hogere functies in primair proces

 • Profielen voor specifieke doelgroepen: beschrijving van welke aanvullende taken en competenties nodig zijn voor het werken met de betreffende doelgroep. Er zijn profielen voor de volgende doelgroepen ontwikkeld:

  1. Ouderen

  2. Jeugd en gezin

  3. EMB

  4. NAH

  5. (SG)LVB

  6. ZG

  7. EVB+

  8. ASS

Eind 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden om duidelijk te krijgen welke aanvullende competenties beroepskrachten in de gehandicaptenzorg nodig hebben om in het veranderende sociale domein hun taken te kunnen uitvoeren. Dit onderzoek heeft een aantal interessante aanbevelingen opgeleverd die bij herziening van de competentieprofielen meegenomen zullen worden. 

In 2018 is er in samenwerking met NIP en NVO voor psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg een competentieprofiel ontwikkeld als brancheverbijzondering op de bestaande profielen voor deze beroepskrachten. Ook dit profiel treft u aan als bijlage bij dit artikel.

Competentieprofielen

Meer informatie over onderzoek naar en werken met competentieprofielen:

Minie
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: