Nieuws

Concept AMvB Inkoop op basis van kwaliteit WMO wordt gewijzigd

04 april 2016

Aanbieders worden binnen de Wmo geconfronteerd met dalende tarieven en budgetten. Deze tarieven worden vastgesteld door de gemeenten. Maar wat is nu een reëel en realistisch tarief voor een voorziening? In het Concept AMvB 'Inkoop op basis van kwaliteit' staat een aantal nieuwe regels hoe gemeenten het inkoopplan moeten vormgeven. Deze procedure moet leiden tot een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en tarieven die daarbij aansluiten. De VGN vindt in haar reactie op de Internetconsultatie, dat deze concept AMvB nog te vrijblijvend is en moet worden aangepast.

Reëele budgetten en tarieven zijn noodzakelijk om kwaliteit te kunnen blijven leveren. De VGN vindt daarom dat er een aantal punten aan de AMvB moet worden toegevoegd. Zo zou de gemeenten een goede dialoog met de beoogde aanbieders moeten organiseren over de gewenste kwaliteitseisen. De aanbieder kan dan bepalen wat er voor nodig is om het kwaliteitsniveau te realiseren, zoals het vereiste opleidingsniveau van de medewerkers. Niet alleen binnen de Wmo, maar ook binnen de Jeugdhulp. Ook daar worden aanbieders geconfronteerd met een daling van de tarieven en budgetten. De VGN pleit daarom een voor een oplossing voor het gehele sociale domein. Daarnaast vraagt het borgen van kwaliteit binnen de Wmo om meer. Denk bijvoorbeeld aan integrale arrangementen of goede cliëntondersteuning. De VGN blijft dit onder de aandacht brengen.

Bij de ontvangen reacties zal VWS het concept AMvB Inkoop op basis van kwaliteit aanpassen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: