Nieuws

Congres Focus op Onderzoek

21 november 2022

Het congres Focus op Onderzoek (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking) is dé plek waar onderzoekers, professionals, cliënten en naasten elkaar treffen, en hét trefpunt waar wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkkennis met elkaar worden gedeeld. De Kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen organiseert het congres en het vindt plaats op donderdag 15 juni 2023 in de Eenhoorn in Amersfoort.

Congres Focus op onderzoek 2023

Het congres slaat een brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk in zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Wat?

  • Focus op onderzoek geeft informatie over recent onderzoek op belangrijke themagebieden.
  • En het biedt onderzoekers, professionals en cliënten de gelegenheid om te reflecteren op nieuwe ontwikkelingen en de rol van onderzoek in de praktijk.
  • En het congres vormt een platform waar onderzoekers, professionals en cliënten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over resultaten van onderzoeksprojecten.

Sinds?

Focus op Onderzoek staat sinds 1995 bekend als hét Nederlandse wetenschappelijk congres voor de gehandicaptensector. Door de jaren heen is zeven keer een Focus op Onderzoek georganiseerd. De meest recente editie dateert van 2018.

Voor wie?

Het congres is bestemd voor (zowel universitaire als niet-universitaire) onderzoekers, managers en professionals van zorginstellingen en beleidsfunctionarissen van ouder- en cliëntenorganisaties, brancheorganisaties en overheid.

Vorm

Focus op Onderzoek 2023 bestaat uit zowel plenaire bijdragen (keynote sessies) als parallelsessies (symposia, lezingen, roundtables, posterpresentaties). De parallelsessies worden ingevuld op basis van actieve bijdragen die vanuit het onderzoeksveld worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over thema en inhoud van Focus op Onderzoek 2023 volgt zo snel mogelijk. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meldt u zich alvast aan:

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: