Nieuws

Continuïteit voor Wlz-indiceerbaren in zorg of budget die vanaf 2017 in de Wlz blijven

15 december 2015

Er komt een extra overgangsregeling voor Wlz-indiceerbaren die meer zorg nodig hebben dan met de reguliere bekostiging, eventueel aangevuld met de Extra-Kosten-Thuis-regeling, mogelijk is. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een tijdelijke regeling voor mensen die nu vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren en die na de herindicatie van het CIZ toegang houden tot de Wlz.In de brief wordt ook ingegaan op de stand van zaken rond meerzorg.  

Overgangsregeling Wlz indiceerbaren

Voor een groot deel van de cliënten die vallen onder de groep Wlz-indiceerbaren zal het toegekende Wlz-zorgprofiel voldoende ruimte bieden om de zorg goed te organiseren, eventueel in combinatie met de regeling Extra Kosten Thuis. De Extra Kosten Thuis, een verhoging van het budget of de zorg met maximaal 25%, is een algemene regeling in de Wlz. Deze is bedoeld om Wlz-zorg thuis mogelijk te maken voor specifieke groepen (bijvoorbeeld jeugd onder de 23 jaar en volwassenen thuis met opgroeiende kinderen).
Voor een deel van de cliënten zijn deze regelingen ontoereikend. Op grond van de, door Van Rijn aangekondigde, overgangsregeling kunnen deze cliënten in 2017 en 2018 dezelfde zorg en/of budget ontvangen als in 2015/2016.

De overgangsregeling zal nog nader worden uitgewerkt. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij u informeren.

Meerzorg 

De meerzorgregeling zal met ingang van 1 januari 2016 worden uitgebreid naar andere sectoren (verpleging en verzorging en GGZ). Daarnaast wordt het zorgprofiel 'Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging' (ZZP LG 6) toegevoegd aan de lijst met zorgprofielen die toegang geven tot meerzorg.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude